Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H), th. og  Nav-direktør Sigrun Vågeng  holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
OSLO, NORGE 20191028. 
Nav-skilt i kveldsbelysning.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NAV leverte feilaktig anmeldelse så sent som 23. april i år

NAV leverte uriktig anmeldelse fire måneder at de selv slo alarm.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har spurt når NAV siste gang «feilaktig anmeldte en person for å ha tatt med seg trygdeytelser til et EØS-land».

Svaret fra NAV er at den siste feilaktige anmeldelsen ble levert 23. april 2019.

Det er fire måneder etter at Nav slo alarm til arbeids- og sosialdepartementet:

TV 2 har fått tilgang til et brev fra 20. desember 2018 som viser at Nav varslet departementet om at Trygderetten mener at regelverket er blitt tolket feil.

«Dersom Trygderettens kjennelser legges til grunn i fremtidig saksbehandling, vil dette innebære en vesentlig omlegging av dagens praksis i forhold til retten til å oppholde seg i utlandet for mottagere av kontantytelser. Forholdet til tidligere avgjorte saker må eventuelt også vurderes.», heter det i brevet.

Ifølge VG leverte NAV et brev til departementet den 24. januar om at praksis burde endres.

Selve beslutningen om at praksis kunne endres kom 5. mars, i et nytt brev fra departementet til NAV. Men praksisendringen skulle kun gjelde fremover i tid, ifølge brevet som redegjør for denne dialogen, skriver avisen.

– Dette er svært beklagelig, og jeg vil beklage på det sterkeste overfor de berørte og deres familier, sa Hauglie mandag.