Oslo 20191003. 
Bjørnar Moxnes (Rødt) under trontaledebatten.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

presset øker mot hauglie:

– Uforståelig at hun satt på hendene sine

Regjeringen ble varslet i desember 2018 om at trygdereglene var blitt feiltolket. Bjørnar Moxnes mener statsråd Anniken Hauglie har sviktet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Minst 48 er uskyldig dømt, 36 av dem til fengsel, for trygdesvindel etter at de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger. Foruten disse har rundt 2.400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.

TV 2 har fått tilgang til et brev fra 20. desember 2018 som viser at Nav varslet departementet om at Trygderetten mener at regelverket er blitt tolket feil.

«Dersom Trygderettens kjennelser legges til grunn i fremtidig saksbehandling, vil dette innebære en vesentlig omlegging av dagens praksis i forhold til retten til å oppholde seg i utlandet for mottagere av kontantytelser. Forholdet til tidligere avgjorte saker må eventuelt også vurderes.», heter det i brevet.

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten. (NTB)

Moxnes: – Uforståelig

Først mandag varslet statsråd Anniken Hauglie offentligheten om skandalen.

Det var VG som først omtalte brevet.

– Det er helt uforståelig at hun satt på hendene sine i ti måneder uten å ta tak og hive alt hun hadde i hendene. Noe av det vi kommer til å bore i er hvorfor hun satt på dette ti måneder uten å si fra til offentligheten og de som er rammet.

– Hva burde hun gjort?

– Hun burde umiddelbart hivd seg rundt. Det er den største skandalen rettspolitisk i Norge. Da må du la armen gå og ta grep og varsle de som er rammet, Stortinget og offentligheten. Du kan ikke bare vente i ti måneder, sier Moxnes.

Han vil ha svar på hva statsråden har gjort for at Nav sin praksis er i tråd med regelverket.

Flere spørsmål

SV-leder Audun Lysbakken mener brevet fra Nav blir helt sentralt når Hauglie redegjør for Stortinget tirsdag.

– Dette er noe av det sentrale vi må finne ut av. Hvorfor ble det ikke slått alarm med en gang? Hvordan har regjeringen fulgt opp Nav? Hvordan kan det gå så lang tid før praksis blir endret?

– Det er mye som tyder på at Nav og departementet ble advart tidlig og at det var faglig uenighet om dette. Det store spørsmålet er hvorfor alarmen ikke gikk tidligere, sier SV-lederen.

KREVER SVAR: SV-leder Audun Lysbakken.
KREVER SVAR: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Kallestad, Gorm

– Ut fra det vi vet nå, tenker du at statsråden har gjort nok?

–Det blir veldig viktig å få fastlagt hvem som har ansvaret for at noe ikke har skjedd tidligere, derfor må Stortinget ta kontrollrollen veldig alvorlig. Vi krever svar nettopp på når fikk statsråden vite hva og hvorfor ting ikke skjedde tidligere.

På spørsmål fra TV 2 om når hun ble kjent med saken, svarte statsminister Erna Solberg slik mandag:

– Det var jo en endring i juni måned knyttet til disse korttidsytelsene. Da var jo det en sak som vi også ble informert om, sa Solberg.

Tirsdag sier Solberg at hun informert om omfanget av NAV-skandalen i underkant av ti dager siden.

– Denne saken ble jeg informert om i underkant av ti dager siden, da jeg var på vei for å reise til utlandet, sier statsministeren.

– Jeg hørte om praksisendringen i juni, men ikke om omfanget av saken og at personer hadde fått dom, sier Solberg til TV 2.

Lysbakken: – Underlig

TV 2 har mandag bedt statsministerens kontor om en fullstendig tidslinje over når statsministeren er blitt orientert i saken.

– Det virker underlig at departementet får brevet i desember og at statsministeren ikke vet noe før i juni. Umiddelbart så reiser det spørsmålet om det er tatt tilstrekkelig på alvor, sier Lysbakken.

Han mener det er naturlig at redegjørelsen inneholder et tilbakeblikk til da de rødgrønne styrte i 2012. Da EUs trygderegler ble en del av norsk trygderett i 2012, var det Hanne Bjurstrøm (Ap) som var arbeidsministeren.

Anniken Hauglie og departementet har fått mulighet til å kommentere saken, men viser til tidligere uttalelser til TV 2.

– Departementet fikk et brev 20. desember hvor NAV tok opp problemstillingen om de tolket loven feil når det gjaldt mulighetene til å ta med ytelsene ut av landet på korttidsopphold og varslet at de ville endret praksis. Det sluttet departementet seg til. Så fikk vi en ny henvendelse i høst der de tok opp hvorvidt de hadde tolket loven feil når det gjaldt langtidsoppholdende. Da begynte snøballen å rulle for fullt, sa Hauglie til TV 2 tirsdag morgen.

Hun bekreftet mandag at det første brevet fra NAV til departementet kom i desember 2018.

– Dette er en svært alvorlig sak, hvor mennesker urettmessig er anmeldt og fått til dels store tilbakebetalingskrav fra NAV. På bakgrunn av anmeldelser er flere personer dømt til fengsel eller har fått andre straffereaksjoner. Jeg beklager overfor de som er berørt og deres familier, sa arbeidsminister Anniken Hauglie.