SPRENGSTOFF: I sekkene ligger sprengstoff i løsvekt. Detonatorer ble oppbevart samme sted.
SPRENGSTOFF: I sekkene ligger sprengstoff i løsvekt. Detonatorer ble oppbevart samme sted. Foto: Politiet

Mann i Ålesund oppbevarte 3,4 tonn eksplosiver – nok til fem 22. juli-bomber

En mann i midten av 50-årene er dømt etter at han oppbevarte store mengder sprengstoff i flere containere rundt i Ålesund.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En mann i 50-årene fra Ålesund er dømt for å ha oppbevart store mengder eksplosiver, samt tilhørende detonatorer, i tre containere og en henger i Ålesund.

Mannen ble pågrepet i 2017, men saken ble først behandlet i Sunnmøre tingrett i slutten av oktober.

Sprengstoffet ble oppbevart mellom september 2016 og juni 2017.

Det er snakk om 3.400 kilo eksplosiver.

Innrømmet alt

I retten erkjente mannen seg skyldig etter tiltalebeslutningen, og hans forsvarer Reidar Andersen ba om at han skulle bli dømt på mildest mulige måte.

Aktor ba om at mannen skulle dømmes til betinget fengsel i 60 dager med prøvetid på to år, samt å betale 20.000 kroner i bot.

HENGER: Tre containere og en henger ble brukt til oppbevaringen. Foto: Politiet
HENGER: Tre containere og en henger ble brukt til oppbevaringen. Foto: Politiet

Retten delte aktors syn, og satte dommen til aktors påstand.

I en uttalelse fra de sakkyndige i saken, konkluderes det med at mengdene sprengstoff var svært store.

MANGE SEKKER: Totalt er det snakk om 3,4 tonn sprengstoff. Foto: Politiet
MANGE SEKKER: Totalt er det snakk om 3,4 tonn sprengstoff. Foto: Politiet

Risiko for tyveri

De sakkyndige understreker at det ikke var noen umiddelbar fare for omgivelsene ved oppbevaringen, men at det er knyttet stor fare til at denne typen sprengstoff eventuelt kommer på avveie. Sprengstoffet var ikke tilstrekkelig sikret.

«Siden både tenner, overdrager (dynamitt) og hovedladning (dynamitt/ANFO) var lagret sammen, hadde man totalt sett råmateriale for fem komplette 22. juli-bomber. Risikoen for tyveri vurderes best av lokalt politi,» skriver de sakkyndige i sin uttalelse.

Mannen har tilgang til denne typen sprengstoff gjennom offentlige tillatelser, og retten legger til grunn at det er skjerpende at han har neglisjert regelverket for oppbevaring.

Det er særlig risikoen for tyveri som gjør det særlig alvorlig. Det er ingen mistanke om at mannen hadde konkrete planer om å bruke sprengstoffet til noe kriminelt.

Mannens forsvarer Reidar Andersen hadde ikke mulighet til å kommentere saken ovenfor TV 2 tirsdag.