Nordmenn har i hovedsak høy tillit til redaktørstyrte medier.
Nordmenn har i hovedsak høy tillit til redaktørstyrte medier. Foto: Gorm Kallestad

Åtte av ti har tillit til norske medier

Nordmenn mener norske medier i hovedsak er til å stole på, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. NRK1 og region- og lokalaviser scorer høyest på tillit.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I undersøkelsen til Medietilsynet kommer det fram at 83 prosent av de spurte er enig eller litt enig i påstanden om at norske medier i hovedsak er til å stole på.

Når det gjelder de konkrete mediene, svarer 82 prosent av de har høy eller ganske høy tillit til NRK 1. Deretter kommer lokal- eller regionavisene til de spurte med 65 prosent og TV 2 med 61 prosent.

Document.no er det mediet med lavest tillit, med 5 prosent. Det er på nivå med folks tillit til Facebook, som er på 6 prosent.

– Redaktørstyrte medier distribuerer også sine nyheter på Facebook. Dette bidrar til økt distribusjon, men det er viktig å være oppmerksom på den lave tilliten befolkningen har til nyheter på Facebook, kan påvirke folks oppfatning av nyheter fra redaktørstyrte medier på plattformen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

VGs tillit har falt

Undersøkelsen er gjennomført i mars, april og september i år. Tilliten til mediene har ifølge Medietilsynet holdt seg stabil i perioden.

Tilliten til Norges største mediehus VG har falt mest, mens nyhetene til TV 2 har hatt størst økning.

I mars svarte 43 prosent at de hadde høy eller ganske høy tillit til VG. Måneden senere sank tilliten med 13 prosentpoeng. I september økte tilliten noe igjen, fra 30 til 32 prosent.

Velsand i Medietilsynet sier det er vanskelig å vite hva som påvirket utslagene i målingen, men sier at tilliten falt etter den mye omtalte saken om dansevideoen med Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo.

– 83 prosent er enig eller litt enig i påstanden om at norske medier i hovedsak er til å stole på Kvinner gir uttrykk for høyere generell tillit til norske medier enn menn. Mens 9 prosent av kvinnene er litt eller svært uenige i påstanden «norske medier er i hovedsak til å stole på», er tilsvarende tall blant menn 17 prosent.

– Åtte av ti klarte å identifisere kommersielle saker i en praktisk oppgave i undersøkelsen.

– Det var flere eldre (over 60 år) enn yngre (under 30 år) som ikke klarte å identifisere begge de kommersielle artiklene – henholdsvis 42 prosent og 10 prosent.

– 36 prosent har aldri hørt om begrepet innholdsmarkedsføring (content marketing). 19 prosent har hørt om begrepet, men forstår ikke hva det er.

– Over halvparten i gruppen over 60 år har aldri hørt om begrepet innholdsmarkedsføring, mot to av ti under 45 år.

Kilde: Medietilsynet

Kvinner har høyere tillit

Menn gir uttrykk for å ha generell lavere tillit til norske medier enn kvinner. Mens 9 prosent av kvinnene er litt eller svært uenige i at norske medier i hovedsak er til å stole på, er tilsvarende tall for menn 17 prosent.

I undersøkelsen blir det også spurt om skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. I en praktisk oppgave i undersøkelsen klarer åtte av ti å identifisere kommersielle saker.

Totalt har om lag 3.400 personer deltatt i undersøkelsen fordelt på tre måneder.

Resultatene i undersøkelsen er en del av en større befolkningsundersøkelse om kritisk medieforståelse fra Medietilsynet.