NAV-SKANDALEN: Oslo tingrett er bare én av totalt 23 domstoler som har sviktet. Foto: Terje Pedersen
NAV-SKANDALEN: Oslo tingrett er bare én av totalt 23 domstoler som har sviktet. Foto: Terje Pedersen

Disse domstolene har avsagt feil dom

En foreløpig oversikt TV 2 har fått tilgang til viser at totalt 23 domstoler har feildømt i forbindelse med saker som omhandler NAV-skandalen.

Mandag kom nyheten om at NAV siden 2012 har feiltolket sentrale trygderegler i forbindelse med reise eller opphold i andre land innenfor EU/EØS.Det var en gjennomgang av praksis i NAV som viste hvordan reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, ikke har vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.En for