ALVORLIG SKADD: En mann og en kvinne ble sendt til sykehus etter møteulykken på E18 søndag.
ALVORLIG SKADD: En mann og en kvinne ble sendt til sykehus etter møteulykken på E18 søndag. Foto: Yngve Olausen, TV 2

Fartsgrensen ble satt opp tirsdag – søndag smalt det

Til tross for klare advarsler ble fartsgrensen satt opp fra 70 til 80 kilometer i timen på E18 ved Kråkstad i Akershus.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

22. august foreslo samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) å øke fartsgrensen på seks veistrekninger, blant annet på deler av E18 i Akershus mellom Vinterbro og Østfold grense.

Hittil har fartsgrensen vært 70 kilometer i timen på denne delen av E18. Samferdselsministeren ville skru opp farten til 80.

Både Trygg Trafikk, Statens vegvesen og lokalpolitikere stilte seg kritisk til tiltaket.

Fartsgrensen ble nemlig satt ned på denne strekningen i 2011. Tiltaket var ifølge Vegvesenet «helt nødvendig for å forebygge dødsulykker».

– Dette er fremdeles vår faglige vurdering, ettersom det ikke er blitt gjort noen tiltak av betydning på strekningen siden 2011, uttalte trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes til Veier24 i august.

– Uforståelig

Samferdselsministeren mente imidlertid fartsgrensen kunne settes opp.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veginfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skilta fartsgrenser avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene, uttalte Dale i en pressemelding.

På denne delen av E18 er det bare ett kjørefelt i hver retning, og det mangler midtrekkverk og andre tiltak mot møteulykker. Trygg Trafikk-direktør Jan Johansen kalte det «uforståelig at samferdselsministeren ikke hører på faglige råd».

80-MANNEN: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte nyheten om de nye 80-sonene i passe tid før høstens kommunevalg.
80-MANNEN: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) presenterte nyheten om de nye 80-sonene i passe tid før høstens kommunevalg. Foto: Frøydis Tornøe/SD

– Samferdselsministeren går mot alle faglige anbefalinger i denne saken. Både Trygg Trafikk og Statens vegvesen har konkludert med at vi ikke kan anbefale å øke fartsgrensen på tre av de seks aktuelle strekningene. Til det er risikoen for at vi får flere alvorlige trafikkulykker for stor, skrev Johansen i en pressemelding 22. august.

Møteulykke

Natt til tirsdag 22. oktober ble 70-skiltene byttet ut med 80-skilt på strekningen. Søndag ettermiddag frontkolliderte to personbiler i en av de nye 80-sonene. En mann og en kvinne ble fraktet til sykehus med alvorlige skader, og det oppsto lange køer på stedet.

Trygg Trafikk uttaler til TV 2 mandag at selv om det er for tidlig å si noe om årsaken til denne ulykken, vet man på generelt grunnlag at over 40 prosent av alle ulykker kan knyttes til høy fart.

– Trygg Trafikk er sterkt kritiske til at statsråden har gått inn for å heve fartsgrensene på visse strekninger. Dette er blitt gjort på tvers av alle faglige råd og etter en høring med svært kort frist, sier Trygg Trafikks kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg.

– Vi er kjent med at tiltaket skal evalueres etter 1 og 3 år, men Trygg Trafikk mener at vi har mer enn nok kunnskap allerede til å si at disse fartsøkningene vil kunne forårsake flere ulykker. Trygg Trafikk vil forebygge ulykker, ikke evaluere dem etter at de har funnet sted, fortsetter Trømborg.

Vil ikke spekulere i årsaken

TV 2 har gjort flere forsøk på å stille samferdselsminister Jon Georg Dale spørsmål i denne saken, blant annet om det er aktuelt å sette ned farten på strekningen igjen eller om regjeringen vil initiere andre tiltak for å bedre trafikksikkerheten på stedet.

Dale opplyser til TV 2 via sitt rådgiverapparat han ikke har anledning til å la seg intervjue. Statsråden har kommet med følgende skriftlige kommentar til saken:

«Det er alltid trist når det skjer en ulykke i trafikken, og hver eneste ulykke er en ulykke for mye. Det er imidlertid for tidlig å si noe om årsaken til denne ulykken, og jeg vil følgelig ikke spekulere i hva som forårsaket ulykken, men overlater til politiet å gjøre de undersøkelser som er vanlig ved slike ulykker.»

Bekymret for skolebarna

Også lokalpolitikere har reagert sterkt på fartsøkningen. Senterpartiets gruppeleder Anders Eidsvaag Graven mener regjeringen gambler med skolebarnas sikkerhet. Han er bekymret for hva som kan skje når skolebussen må svinge ut i 80-sonen på den sterkt trafikkerte veien.

– Jeg er utrolig skuffet over at den blåblå regjeringen faktisk overkjørte sin egen fagetat, Statens vegvesen, Trygg Trafikk og en helt entydig uttalelse fra både Ås og Ski kommune. Higen etter fart skal tydeligvis gå på bekostning av innbyggernes trafikksikkerhet, sa Graven til Østlandets Blad i forrige uke.