SØKTE JOBB: Professor Marius Timmann Mjaaland søkte for to år siden jobb ved NLA Høgskolen i Bergen.
SØKTE JOBB: Professor Marius Timmann Mjaaland søkte for to år siden jobb ved NLA Høgskolen i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2 / Marte Garmann, UiO

Professor søkte toppstilling på høgskole: – Fikk ikke jobben fordi jeg er positiv til homofile

– Hva jeg mener om homofili er helt irrelevant for den type jobb, sier professoren til TV 2.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke fortalte TV 2 om en tidligere professor ved NLA Høgskolen i Bergen som hevdet at man i en ansettelsesprosess blir spurt om sitt syn på homofili.

Dersom dette synet ikke var forenlig med verdidokumentet til skolen, risikerte man å ikke få jobben.

I det nevnte verdidokumentet står det blant annet at ekteskap mellom menn og kvinner er det eneste riktige.

Rektor ved skolen Erik Waaler nekter for at de i en ansettelsesprosess spør søkere om deres syn på homofili, og at dette ikke spiller inn i hvorvidt en person er aktuell for jobben eller ikke.

Men TV 2 har nå fått tilgang på dokumenter som viser det motsatte.

– Uenig

I 2017 søkte Marius Timmann Mjaaland på stillingen som forskningsleder og assisterende rektor på NLA. Da Mjaaland var inne på intervju, ble han spurt om hva han mener om homofil praksis.

Mjaaland svarte at han var uenig i tolkningen om synet på ekteskap slik det står skrevet i skolens verdidokument.

– Hva jeg mener om homofili er helt irrelevant for den type jobb. Jeg mener det er uholdbart at en institusjon som får statlig støtte legger slike premisser til grunn for forskningen, sier han til TV 2.

Etter en lengre prosess endte det med at rektoren likevel innstilte Mjaaland på første plass fordi han mente Mjaaland var best faglig kvalifisert. Men kort tid etter fikk Mjaaland beskjed om at han ikke lenger var aktuell for jobben.

Styret ved skolen hadde stemt mot rektors innstilling med fem mot fire stemmer.

Mjaaland spurte om dette var på grunn av hans synspunkter på blant annet homofili. Dette ble, ifølge Mjaaland, bekreftet av rektoren.

I dokumentet TV 2 har tilgang på, som tar utgangspunkt i en telefonsamtale mellom Marius Timmann Mjaaland og rektor Erik Waaler står det følgende:

«Jeg spurte om dette skyldtes synspunkter i samlivsetiske spørsmål, noe han bekreftet under forbehold om at han ikke kunne kjenne styremedlemmenes personlige motiver. Jeg spurte så eksplisitt om det var homofilispørsmålet som ble utslagsgivende, noe han svarte på bekreftende på.»

Mjaaland spurte skolen om han kunne få en skriftlig begrunnelse for vurderingen. Han fikk til slutt dette, men da sto det ingenting om at det var synet på homofili som var utslagsgivende.

– Rystende

Mjaaland sier han tenkte at noe slikt kunne skje da han søkte stillingen ved den kristne, private høgskolen. Men han er likevel sjokkert over hvordan saken ble behandlet.

– Når jeg tenker over saken prinsipielt synes jeg det både er overraskende og rystende. Jeg følte meg diskriminert, innrømmer den erfarne professoren.

Etter at ansettelsesprosessen ble kjent blant de ansatte var det flere som reagerte. Én av disse var nestleder i Forskerforbundets lokallag ved NLA høgskolen og professor for interkulturelle studier, Line Alice Ytrehus.

– Jeg mente at søkeren ble diskriminert, fordi han var en veldig sterk søker, sier Ytrehus til TV 2.

Hun bestemte seg derfor i samråd med Mjaaland om å sende inn en klage til Diskrimineringsnemda.

– Ut i fra min samvittighet følte jeg at det var riktig å sende inn den klagen, og jeg angrer ikke på det, sier professoren.

– Ikke oppfylt

Men klagen nådde ikke frem. I beslutningen fra diskrimineringsnemda peker de på at det er diskriminering at Mjaaland ikke ble vurdert til stillingen på bakgrunn av hans syn på homofili, men at vilkårene for forskjellsbehandling ikke er oppfylt.

Videre står det:

«Begge kandidatene ble regnet som kvalifiserte til stillingen. De to kandidatene ble vurdert til å ha ulike styrker. Begge kandidatene oppfylte utlysningskriteriene. I helhetsvurderingen av hvem som skal ansettes, når to kandidater anses som kvalifiserte, vil det være saklig og lovlig å legge vekt på tilslutning til skolens verdigrunnlag innen samlivsetikk og hensynet til kjønnsbalanse.»

At klagen ikke nådde frem, kom ikke overraskende på Marius Timmann Mjaaland.

– Det skal mye til for å nå opp i den type saker. Skal du ha en sterk sak juridisk må det være åpenbare saksbehandlingsfeil. NLA kunne dekke seg bak med at den andre søkeren også var kvalifisert, og da har vi forsåvidt lite å bidra med, sier han.

– Uheldig

Den erfarne professoren jobber nå ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han påpeker at han ikke har noe personlig uoppgjort med NLA, men mener praksisen om homofili er uheldig.

– Jeg synes synd på de ansatte som lider under dette regimet. Jeg tror heller ikke det er bra for studentene at de får servert ferdige svar på hva de skal tro. Det er litt av poenget med teologi som fag, at det skal være åpenhet rundt slike spørsmål, sier Mjaaland.

Rektor ved NLA, Erik Waaler sier til TV 2 at han mener denne fremstillingen ikke er korrekt, og at han ikke ønsker å kommentere konkrete ansettelsesprosesser i media.

– Hvorfor er det så viktig for dere at søkere må identifisere seg fullt og helt med verdidokumentet til skolen?

– NLA sitt verdidokument er utarbeidet nettopp for å kunne realisere formålet som NLA har forpliktet seg på som akkreditert verdibasert høgskole, innenfor de rammene som universitets- og høgskoleloven setter. Det er samtidig viktig for oss å presisere at vi har vi rom for ulike syn på ulike spørsmål blant våre ansatte, sier Waaler.

– Er noens syn på homofili vesentlig for å gjøre en god jobb, mener dere?

– Nei, dette har ingenting å gjøre med kvalitet på arbeidet. Vi er en privat høgskole, og har et verdigrunnlag i bunn, som ansatte identifiserer seg med, sier rektoren.

TV 2 har også vært i kontakt med styreleder Knut Espeland. Han ønsker ikke kommentere saken og viser til rektors uttalelser.

Fagdirektør i Likestillings- og diskrimineringsombudet Margrethe Søbstad sier at det for noen arbeidsgivere i trosbaserte virksomheter kan være relevant å få avklart hvor aktuelle kandidater står i spørsmål knyttet til for eksempel homofili.

– Én ting er å spørre om det, en annen ting er hva slags praktisk betydning det skal få når du skal ansette noen, sier hun til TV 2.

– Vanskelig å kreve

Søbstad mener spørsmålet blir om det er nok at du er lojal mot verdigrunnlaget, eller om det er et krav at man skal dele skolens syn.

– Det er vanskelig å kreve at man er enig personlig, kontra at de skal være lojal utad, sier Søbstad og fortsetter:

– Som hovedregel kan arbeidsgivere kun kreve at en ansatt er lojal mot verdigrunnlaget. For andre type stillinger kan det kreves at vedkommende deler virksomhetens livssyn, for eksempel om den aktuelle personen skal ha en religiøs funksjon. Men vi har ingen nyere avgjørelser i nyere tid som tar stilling til det, sier Søbstad.

Hun mener derfor det hadde vært bra om flere slike saker hadde vært opp til vurdering.

– Det hadde vært fint om vi hadde fått opp flere slike saker ble brakt inn for Diskrimineringsnemda, slik at vi hadde fått en nærmere avklaring av hvor grensene går, sier Søbstad.