May Ullnæss har vært helsesykepleier i skolene i Bærum i en årrekke. Nå slår hun alarm om unge barns bruk av smertestillende medikamenter.

– Vi ser jo at det kommer lengre og lengre ned i aldersgruppene. Det er hodepine, vondt i magen, og nakkesmerter. Også tiåringer føler prestasjonspress. De begynner tidlig, sier Ullnæss til TV 2.

Hun legger til at særlig psykosomatiske symptomer blant barn har vært økende.

Undersøkelsen UngData junior har undersøkt mer enn 15.000 barn i ulike kommuner om hvordan de har det på ulike områder. De fleste har det bra, men noen sliter med stress og press om å prestere.

I undersøkelsen oppgir 22 prosent av barn mellom ti og 12 at de har brukt smertestillende medikamenter én eller flere ganger i uken, før spørsmålene ble stilt.

Om man isolerer kun tiåringene, er tallet det samme, det vil si nesten hver fjerde tiåring.

Opptatt av kropp fra barnehagealder

Forsker Mette Løvgren ved OsloMet, er en av de som har hatt ansvar for å samle inn denne informasjonen. Hun sier at barn i større grad enn voksne, opplever psykologisk ubehag, vonde tanker og følelser som fysisk ubehag.

Dette kan føre til hodepine, kvalme og vondt i magen, mener Løvgren. Helsesykepleier Ullnæss tror også kroppspress spiller en stor rolle.

– Men blir man kroppsfokuserte allerede i ti års-alderen?

– Ja, og jeg tror det skjer enda tidligere. I slutten av barnehagealder tror jeg de begynner å bli opptatte av egen kropp, sier Ullnæss.

Løvgren peker også på at bruken av medikamenter blant barn i denne aldersgruppen er litt høyere i familier der inntekten er lavere. Det er ingen store forskjeller, men Løvgren tror det kan ha med å gjøre at de med større økonomiske ressurser kan bruke penger på for eksempel psykologhjelp.

– Så du mener at å gi barnet en pille blir den lettvinte utveien?

– Ja, absolutt.

Lærer å slappe av

På skolene i Bærum har de gått til det skritt å bruke undervisningstid til å rett og slett lære barna å slappe av.

– Vi sitter gjerne i ring. Vi lukker øynene, vi begynner med beina. Så fokuserer vi på pusten og det å puste rolig. Det er veldig enkle øvelser, men det er mange som har glede av det, sier Ullnæss.

– Men hjelper det?

– Ja, jeg tror det. Det viktige er at vi setter i gang en prosess der barna må bli bevisste på å ta var på helsen sin, sier hun.