forskernes sjokktall om plastsøppel i norge:

– Minst 100 milllioner plastgjenstander i fjæra

ÅLESUND/RAMBERG (TV 2) Forskerne har anslått at det er mer enn 10 000 tonn med plastavfall langs strendene våre.

– Dette er marin plastforsøpling fra fiskerinæringa, sier prosjektleder i SALT, Hilde Rødås Johnsen til TV 2.

På oppdrag fra næringa selv, har hun vært med å utarbeide rapporten i samarbeid med Nordlandsforskning. Den ferske rapporten gir et innblikk i omfanget av forsøplingen.

Tonnevis plastsøppel

Hun understreker at det er grove estimat ut fra fire undersøkte områder langs kysten:

Det var forsøpling på 85 prosent av de undersøkte strendene.

I snitt har de funnet 1400 gjenstander per strand, 450 disse stammer fra sjømatnæringa.

– Samlet sett snakker vi om store mengder. Hvis man estimerer opp de undersøkelsene som er gjort, vil videre undersøkelser avdekke et omfang på 100 millioner gjenstander eller mer. I vekt snakker vi om titalls tusen tonn. Det sier noe om størrelsen på problemet, sier Rødås Johnsen til TV 2.

– Det høres dramatisk ut?

– Det gjør det. Samtidig er det viktig å understreke at det er akkumulert mengde over tid. Vi har ikke data på årlig utslipp, men det sier noe om at vi har utfordringer rundt opprydding, sier prosjektlederen.

PLAST: Trålkuler er et eksempel på fiskerirelatert plastforsøpling som skyldes tap. Foto: SALT/Marthe Larsen Haarr
PLAST: Trålkuler er et eksempel på fiskerirelatert plastforsøpling som skyldes tap. Foto: SALT/Marthe Larsen Haarr

Tar ansvar

Rødås Johnsen mener næringa selv er opptatt av problemstillingen og har et ønske om å ta tak i den.

– Næringa er mye mer bevisst på dette nå enn tidligere. Det faktum at de har bestilt rapporten, viser med tydelighet at de er opptatt av å få ned forsøplingen, sier Hilde Rødås Johsen.

Fiskerne selv er ikke begeistret for situasjonen.

– Vi er ikke happy med at vi finner så mye etterlatenskaper etter oss. Men det er ikke bare fiskerne som må ta ansvar, hele samfunnet må ta ansvar og det internasjonale samfunnet må ta ansvar for situasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Onsdag fortalte TV 2 at norsk forskning viser at 94 til 95 prosent av all plast og annet søppel på norsk sokkel ligger på havbunnen.

– Basert på vår kartlegging ser vi at fem prosent flyter i land, opp til én prosent flyter i havet og resten ligger på bunnen eller er på vei ned, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Einar Grøsvik til TV 2.

– Tid for handling

På konferansen Our Ocean i Oslo er også fiskeri og matminister Harald T. Nesvik tydelig på at næringa må ta ansvar.

– Det er jo næringslivet selv som har grepet denne muligheten og komme med forpliktelser når vi har utfordret dem. Nå er tiden inne for å slutte å prate og begynne å handle. Det er ikke nok at vi stopper å sende plast i havet, men vi må også ta med oss det som ligger der for å få tømt havet, sier Nesvik til TV 2.

I statsbudsjettet økte regjeringen midlene til prosjektet «Fishing for litter» med fem millioner kroner.

– I neste års budsjett har vi lagt ennå mer penger på bordet, slik at vi kan ta imot enda mer havsøppel og opprette flere mottakssteder. Kun ved samarbeid kan vi løse problemene, og det gjøres en fantastisk innsats land og strand rundt for å plukke plastavfall fra fjæresteinene, understreker statsråden.

TRÅL: Her har en del av en trål skylt i land i Øst-Finnmark. Foto: SALT/Marthe Larsen Haarr
TRÅL: Her har en del av en trål skylt i land i Øst-Finnmark. Foto: SALT/Marthe Larsen Haarr

Kongelig dragsug

Kronprins Haakon er også svært engasjert i forsøplingen langs kysten.

– Det går en blå linje gjennom historien vår. Det er der vi har fått maten vår og jobben vår, og det er der vi har hatt muligheten til å reise til andre kulturer og oppleve andre deler av verden.

IVRIG: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltok på strandrydding under besøket i Risør i fjor sommer.Foto: Rune Nylund Larsen/ NTB scanpix
IVRIG: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit deltok på strandrydding under besøket i Risør i fjor sommer.Foto: Rune Nylund Larsen/ NTB scanpix

– Hvilket inntrykk gjør alt søppelet langs strendene på kronprinsen?

– Det er jo en utfordring av havet vårt ikke er i balanse og vi må ta bedre vare på det enn det vi gjør nå. Det er mye plast på strendene dessverre, men det er jo dessverre bare en brøkdel. Heldigvis er det mange som plukke plast, og det er viktig arbeid. Men vi må gjøre mer enn det, og det er mange initiativer som her på konferansen Our Ocean som kan føre oss i rett retning.

– Er du flink til å plukke plast selv?

– Vi prøver det. Særlig hun jeg er gift med er flink til å plukke plast og jeg har blitt med i dragsuget der, humrer kronprinsen.