AMS-NEKT: Hanne Varildbakken har fått til anskaffelse av lamper som går på parafin, solceller og batteri for å ha lys i huset om kveldene. Foto: Lars Fogelstrand/Glåmdalen
AMS-NEKT: Hanne Varildbakken har fått til anskaffelse av lamper som går på parafin, solceller og batteri for å ha lys i huset om kveldene. Foto: Lars Fogelstrand/Glåmdalen

Hanne (62) har levd uten strøm i fire måneder

Hanne Varildbakken sa nei da nettselskapet ville installere automatisk strømmåler hjemme hos henne. Nå har hun vært strømløs siden 18. juni.

Varildbakken sier det har gått greit å leve uten strøm, men understreker at det ikke er slik hun ønsker å ha det.

– Jeg vil gjerne ha strøm. Det er AMS-måleren jeg ikke vil ha, sier Varildbakken til TV 2.

Det er et krav at alle strømkunder i Norge skal ha en automatisk strømmåler (AMS). Fristen for å installere slike målere var i utgangspunktet 1. januar 2019. Målerne gir forbruker og nettselskap nøyaktig informasjon om forbruket.

Men innføringen av AMS-målere har ikke skjedd uten motstand. Flere har nektet nettselskapet å installere nye målere.

I ytterste konsekvens kan strømmen bli stengt hos kunder som nekter. Det var det som skjedde i Varildbakkens rekkehusleilighet i Kongsvinger 18. juni.

– Jeg er bekymret både på grunn av strålingen fra måleren og fordi den lagrer data om strømforbruket, sier Varildbakken.

Det var avisen Glåmdalen som først omtalte saken.

Ble dårlig

62-åringen forteller at hun ble dårlig og sengeliggende i nesten to måneder da naboene fikk slike målere. Hun sier at hun er blitt overfølsom for stråling og har blant sluttet å bruke wifi. Å ha en strømmåler med sender i hjemmet er uaktuelt for Varildbakken.

I Hedmark og Oppland har 22 Eidsiva-kunder fått kuttet strømmen på grunn av motstand mot de nye strømmålerne, skriver Glåmdalen.

62-åringen går nå en mørk og kald årstid i møte – uten strøm i stikkontakten. Vedfyring og en gassovn sørger for varme i huset. Hun varmer vann på gasskokeplater og har en hyttedusj som fungerer bra. Mobiltelefonen lader hun i bilen, og nå har hun gått til anskaffelse av oppladbare batterier som trolig kan få liv i TV'en.

– Nå var ikke jeg noen veldig ivrig TV-titter fra før, så det går greit. Men vaskemaskinen og oppvaskmaskinen får jeg ikke brukt, sier 62-åringen.

Kan få fritak

NVE har ikke noe tall på hvor mange som har fått stengt strømmen på landsbasis, opplyser seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE. Hun forklarer at AMS er et viktig ledd i moderniseringen av kraftsystemet.

– For forbrukeren åpner dette blant annet muligheter for en mer økonomisk styring av eget forbruk, og for salg av egenproduksjon. For nettselskapet gir informasjonen mulighet til å drifte nettet på en mer optimal måte – noe som på sikt vil bidra til en lavere nettleie for kundene, skriver Grøtterud i en epost til TV 2.

– Kan folk få fritak fra å installere slike målere? Hva er i så fall gyldig grunn?

– I utgangspunktet skal målerne installeres i alle målepunkt. Enkelte kunder har fått en attest fra lege eller psykolog på at de ikke skal ha en slik måler, og i disse tilfellene skal nettselskapet demontere eller deaktivere kommunikasjonsmodulen, slik at måleren ikke sender eller mottar signaler.

Flere risikerer å miste strømmen

Hanne Varildbakken ønsker imidlertid ikke en AMS-måler selv uten kommunikasjonsmodul. Hun stoler ikke på at det ikke lagres opplysninger om hennes forbruksmønster som kan hentes ut av nettselskapet under avlesing av måleren.

– Der vi har stengt strømmen, er det kundens eget valg etter at vi har sendt ut flere varsler over lang tid, sier kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen i Eidsiva Nett til Glåmdalen.

– Skulle det være fare for liv og helse, må kunden ta kontakt slik at vi kan finne en løsning, fortsetter Gregersen, som ikke ønsker å kommentere enkeltkunder.

Hun sier at ytterligere ti kunder i Hedmark og Oppland står i fare for å miste strømmen etter at de har nektet å installere ny strømmåler.

Ønsker ikke måler

Hanne Varildbakken vurderer nå å flytte til et hus på landet hvor en generator gjør henne selvberget med strøm.

– Jeg føler at en slik måler er en invasjon av privatlivet, sier hun.

Ifølge norske myndigheter er strålingen fra AMS-målere så lav at det ikke utgjør noen helsefare. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fastslo i januar 2018 at strålingen ligger under en tusendel av grenseverdiene for stråling fra radiosendere.

Mange opplever likevel plager som de knytter til stråling, og 7200 kunder har fått fritak fra å installere automatiske målere. Det viser den siste oversikten fra NVE. Alle disse har levert attest fra lege eller psykolog.

– Ikke farlig

Flere land har gjennomført tiltak for å bedre situasjonen til de som mener de lider av el-sensitivitet. Den offentlige franske organisasjonen for mat, miljø, arbeidsmiljø og sikkerhet, erklærte i mars 2018 at symptomene de som hevder å lide av el-sensitivitet plages av, er ekte og en del av livet til de som lider av det.

Guro Grøtterud i NVE viser til at tester som er gjort av målerne, ikke gir grunnlag for å hevde at strålingen kan utgjøre noen helsefare.

– Både Direktoratet for Stråling og Atomsikkerhet og Helsedirektoratet er klare på at strålingen i forbindelse med målernes kommunikasjon ikke er farlig. DSA har også utført målinger som bekrefter dette, skriver Grøtterud i en epost til TV 2.