GLOBAL INNSATS: Plastavfall som ender i havet er ett av problemene som blir tatt opp under Our Ocean-konferansen i Oslo. Bildet er fra Bygdøy i Oslo
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
GLOBAL INNSATS: Plastavfall som ender i havet er ett av problemene som blir tatt opp under Our Ocean-konferansen i Oslo. Bildet er fra Bygdøy i Oslo Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge gir 3 milliarder til renere hav

Norge bidrar med over 3 milliarder kroner til tiltak for bærekraftig havforvaltning. – Vi kan ikke fortsette å slippe ut 8 millioner tonn plast i havet hvert år, sier statsminister Erna Solberg (H).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Inkludert i beløpet er 2,3 milliarder kroner til ENOVA til utvikling av Equinors flytende havvindpark Hywind Tampen, et tiltak som ble kjent tidligere i år.

Pengene kommer i perioden 2020 – 2024, og tiltakene ble kunngjort under Our Ocean-konferansen, som begynner i Oslo onsdag. Den samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land.

Statsminister Erna Solberg er hovedtaler på konferansen.

– Vi må både beskytte havet mot forurensing og legge til rette for fortsatt mat- og energiproduksjon fra havet. Det er bare gjennom en bærekraftig forvaltning av havområdene og ved å ta i bruk ny teknologi, at vi vil lykkes med å skape nye jobber og næringer. Alle land må bidra mer, og Norge vil trappe opp innsatsen både nasjonalt og internasjonalt, sier Solberg.

– Havet gir mat

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er vert for konferansen. Under en pressekonferanse onsdag morgen advarte Søreide mot konsekvensene av et hav som blir stadig varmere og surere.

– Dette har alvorlige konsekvenser for livet under vann, fiskerinæringen, havnivået og værforhold. Mange av disse endringene skjer raskere enn vi tidligere har trodd. Derfor må vi samarbeide på tvers av landegrensene og styrke partnerskap mellom næringsliv, forskning, myndigheter og organisasjoner. Denne konferansen er nettopp en slik møteplass, sier Eriksen Søreide.

– Vi er her for å handle, understreker hun.

Egen ungdomsdel

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) åpner ungdomsdelen av konferansen, «Youth Leadership Summit».

– Fremtidens ledere må bli hørt i klima- og miljøsaker. Blant annet skal de ta opp arbeidet mot plast- og annen marin forsøpling, sier utviklingsministeren.

Blant de andre tiltakene er støtte til null- og lavutslippsløsninger i innenriks skipsfart, som det skal brukes 100 millioner kroner på. Norge skal også etablere bistandsprogrammet Green Voyage 2050 sammen med FNs sjøfartsorganisasjon, noe som får 50 millioner kroner. Det brukes også 225 millioner kroner for å ferdigstille et forprosjekt for et CO2-lager i Nordsjøen.

(©NTB/TV 2)