UDI-lokaler på ti tusen kvadratmeter til seks nye asylsøkere i døgnet

Utlendingsdirektoratet (UDI) bygger kraftig opp beredskapen på ankomstsenteret i Råde for å kunne ta i mot en ny asylstrøm. Regningen nærmer seg raskt èn milliard kroner, men det var få asylsøkere i gigantmottaket da TV 2 var på omvisning.

Selskapet Betonmast er i full sving med å isolere vegger og tak når TV 2 besøker ankomstsenter Østfold.Ventilasjonen skal skiftes ut, 1000 senger skal på plass, og det skal bygges nye kontorer til ansatte i UDI og Politiets Utlendingesenhet (PU). Til sommeren skal de sitte side om side og behandle asylsøknader tettere sammen.Målet er å få på plass tidligere innvandringsminister Sylvi Listhaugs prestisjeplan fra 2017 om en raskere og bedre «asylflyt», og bygge opp en beredskap i