Oslo  20150504.
Hans Olav Lahlum kommer med ny bok
OSLO  19861021 Politiker Reiulf Steen (Ap)   Han var formann i Det norske Arbeiderparti fra 1975 til 1981 og medlem av partiets sentralstyre i tre perioder på til sammen 25 år fra 1961 til 1990.
Foto: Inge Gjellesvik  / NTB scanpix

forholdet mellom Brundtland og steen:

– Har prøvd å komme så nær sannheten som mulig

Hans Olav Lahlum får kritikk for sin nye biografi om den tidligere Ap-lederen Reiulf Steen. I boka går Lahlum inn på ryktene rundt forholdet mellom Gro Harlem Brundtland og Steen.

I historikeren Hans Olav Lahlums nye biografi om Reiulf Steen, blir den tidligere toppolitikerens liv skildret på over 500 sider.

Boka, som det har tatt Lahlum over ti år å få ferdig, belyser flere temaer. Av de mest oppsiktsvekkende er kanskje ryktene om et forhold til tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Hvorfor bruker du plass i boken din på å omtale ryktene?

– Jeg synes jo at det er beklagelig at jeg må gjøre det, men det er slik situasjonen er. Hver gang jeg har snakket med noen om at jeg jobber med en biografi om Reiulf Steen, så kommer dette spørsmålet opp. Da får vi vel endelig vite hva som var historien med dem, sier Lahlum til TV 2.

– Hadde politisk betydning

Historikeren forteller videre at han så seg nødt til å skrive om ryktene på grunn av betydningen de hadde på den tiden.

– Dette hadde politisk betydning. Det preget veldig sterkt den situasjonen som var med disse ryktene, og spekulasjonen rundt forholdet mellom formannen og nestformannen i Arbeiderpartiet på den tiden. Jeg anså det slik at jeg måtte gi et svar på det, sier Lahlum.

– Får vi et endelig svar på det i boka?

– Utifra nyhetsoppslagene har det kommet frem noe som ikke har vært kjent tidligere. Om man dermed får det endelige svaret, er et annet spørsmål. Jeg har sett det som oppgaven å komme så nær sannheten som mulig, både om dette og andre spørsmål knyttet til livet og karrièren hans, sier Lahlum.

I boka skriver Lahlum at «Reiulf Steens versjon var mot slutten av livet at han hadde hatt et seksuelt forhold til Gro Harlem Brundtland.»

– Han sier at det var det, mens hun sier at det ikke var det. De fakta og vitnemål for andre støtter mest hennes versjon, men det er veldig vanskelig å motbevise at det var et forhold mellom to personer som omgikk hverandre mye på et tidspunkt. Jeg kan ikke gå lenger enn at de fakta jeg har klart å finne frem, stemmer mest med hennes versjon, sier Lahlum.

– Hvorfor skrive om dette når Brundtland lever og protesterer?

– Brundtland protesterer ikke på at det ble offentliggjort at Steen hadde sagt det, men hun protesterer på at det har vært et forhold, sier Lahlum.

– Heller bensin på et utbrent ryktebål

En som mener Lahlum har gått for langt i å omtale ryktene rundt Steen, er kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle.

– Lahlum konkluderer i boka etter alt det han har funnet ut, at det ikke var noe forhold. Likevel så gjengir han det Steen sa til ham syk og svekket. Det kaller jeg å helle bensin på et utbrent ryktebål. Det mener jeg man ikke burde gjort og at man da er inne i en blindsone, sier Stanghelle.

Stanghelle sier at han ser på det som dypt problematisk å gå inn i privatlivet på denne måten.

KRITISK: Tidligere redaktør i Aftenposten, nå kommentatpor for samme avis, Harald Stanghelle mener Lahlum bare bidrar til mer spekulasjon rundt ryktene med å omtale dem i boka.
KRITISK: Tidligere redaktør i Aftenposten, nå kommentatpor for samme avis, Harald Stanghelle mener Lahlum bare bidrar til mer spekulasjon rundt ryktene med å omtale dem i boka. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det som er interessant og diskutabelt når det gjelder Reiulf Steen, er at han tidligere har kalt dette ryktet for tøv, også sier han noe annet på slutten av livet sitt til Lahlum. Nettopp det burde fordre en helt spesiell etisk varsomhet, mener Stanghelle.

– Det jeg mener er verdt å diskutere, er at man i Lahlums bok og flere andre bøker strekker det lenger og lenger når man går inn i dypt personlige ting, sier Stanghelle.

– Umulig å unngå

Lahlum sier at det for han ble umulig å komme utenom disse ryktene i biografien.

– Jeg var veldig forberedt på da jeg begynte å skrive en biografi om Reiulf Steen, at det ville bli en diskusjon rundt disse tingene. Jeg tror det er umulig å skrive en biografi om en person som Reiulf Steen uten at du kommer opp i noe av dette, sier Lahlum.

Lahlum sier han ikke hadde noen betenkeligheter med å ta med denne biten i boka, men at han diskuterte dette med slektninger av Steen og andre historikere.

Han sier også at ryktet om at Steen og Brundtland hadde et intimt forhold var noe Steen selv sto ved til slutten, og at dette også stemmer med flere versjoner Steen har gitt under fortrolighet til andre, som sin kjæreste i 1977.