– Mattilsynet har et viktig samfunnsoppdrag med å sikre trygg mat og trygt drikkevann, og å fremme god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd. Jeg er svært fornøyd med at Ingunn Midttun Godal har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget, sier landbruks- og matministier Olaug Bollestad (KrF).

Tidligere direktør Harald Gjein gikk av 24. mai i kjølvannet av håndteringen av en feilaktig rapport fra Mattilsynet om en minkfarm i Sandnes.

I rapporten meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av farmen. Men NRK avslørte at rapporten var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

Ingunn Midttun Godal er utdannet sivilingeniør fra Institutt for kjemiteknikk ved NTH og har hatt ledende stillinger i Det Norske Veritas (DNV), Mattilsynet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Hun har siden 2016 vært ansatt i DNV GL Business Assurance.

– Godal har solid faglig kompetanse og bred og relevant erfaring som leder både i offentlig og privat sektor, sier Bollestad.