I Årvollveien i Oslo forsøkte en politipatrulje å stanse mannen, som kjørte en Audi Quattro RS6 med 579 hestekrefter. Men 29-åringen ga gass og forsøkte å stikke av. Ferden fortsatte i vill fart langs E18 mot Porsgrunn.

På en 39 kilometer lang strekning mellom Gulli og Sky i Vestfold har politiet beregnet at bilen holdt en snittfart på 199 kilometer i timen.

En politibetjent som fulgte etter bilen på E18, er sikker på at Audien holdt minst 220 kilometer i timen. Selv kjørte politimannen i 200, men den kraftige Audien holdt ifølge dommen «vesentlig høyere hastighet» da den forsvant ut av syne.

44 minutter på 15 mil

Underveis ble bilen fotografert i to fotobokser. I Granfosstunnelen i Oslo holdt bilen 135 kilometer i timen i 70-sonen. 44 minutter senere ble bilen knipset i Eidangerbakken i Porsgrunn. Da var farten 130 kilometer i timen i 60-sonen.

«Uten at det er foretatt noen nærmere beregninger av gjennomsnittshastigheten på hele strekningen Oslo-Porsgrunn, merker retten seg at dette er svært kort tidsbruk på en strekning på om lag 150 kilometer», heter det i den ferske dommen fra Nedre Telemark tingrett.

Kjøringen viser totalt manglende respekt for trafikkreglene, heter det videre i dommen.

«Kjøringen utsatte andre trafikanter for så høy risiko at det etter rettens syn fremstår som et rent lykketreff at en alvorlig ulykke ikke oppsto. Tiltalte hadde også to passasjerer i bilen, og både deres, tiltaltes og øvrige trafikanters liv ble satt i åpenbar fare», skriver dommeren.

Erkjenner at det gikk for fort

29-åringen er tidligere domfelt ni ganger. I 2011 mistet han sertifikatet for to år etter å ha blitt dømt for promillekjøring. Han hadde ikke førerkort under ferden fra Oslo til Porsgrunn 3. august.

I tillegg til seks måneder i fengsel, idømmes mannen sperrefrist på å ta sertifikat i 28 måneder.

– Han erkjenner at det gikk altfor fort og skulle gjerne hatt det ugjort, men synes dommen er noe streng, sier mannens forsvarer, advokat Petter Mandt i Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co.

Mandt sier de ikke har tatt stilling til om dommen ankes.