– Får hele tiden bevis på at problemet er større enn man har trodd

Norsk forskning viser at 94 til 95 prosent av all plast og annet søppel på norsk sokkel ligger på havbunnen.

- Basert på vår kartlegging ser vi at fem prosent flyter i land, opp til én prosent flyter i havet og resten ligger på bunnen eller er på vei ned, sier forsker ved Havforskningsinstituttet, Bjørn Einar Grøsvik til TV 2.I 15 år har han vært en del av det nasjonale Mareano-prosjektet som kartlegger den norske kontinentalsokkelen.- Jeg er bekymret fordi vi hele tiden får bevis på at problemet er større enn man har trodd på forhånd, sier forskeren.- HasterGrøsvik men