NAV direktør Steinar Hansen i Øst-Viken synes Østfold har betenkelig høy andel uføre.
NAV direktør Steinar Hansen i Øst-Viken synes Østfold har betenkelig høy andel uføre. Foto: Kilde: NAV

I østfold er 14,7 % uføre:

– Hvis man kan jobbe, da bør man jobbe – og da bør det være flaut å ligge på sofaen

NAV-direktøren i Østfold tror flere av innbyggerne har for stor aksept for det å leve på stønad.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Østfold fylke går hele 14,7 prosent av alle i yrkesaktiv alder på uføretrygd.

Med dette har Østfold landets mest uføre befolkning, godt over landsgjennomsnittet på 10 prosent, og skyhøyt over nabofylket Akershus, der bare syv prosent er uføretrygdet.

Aksept for å trygde

– Vi tror at dette er en kulturell utfordring i Østfold, sier NAV-direktør Steinar Hansen i Øst-Viken.

– Østfold har jo hatt den høyeste uføreandelen i landet i mange år, så det er grunn til å stille spørsmål om det er større aksept for å leve av stønader i Østfold.

Hansen leder NAV i Østfold og i Akershus (med unntak av Asker og Bærum). Han tar et oppgjør med holdningen hos enkelte mottagere av uføretrygd.

– Hvis man kan jobbe, da bør man jobbe, og da bør det være flaut å ligge på sofaen. Det bør være slik at man ikke haiker på velferdssystemet hvis man kan jobbe, sier Nav-direktøren.

– Uførhet i arv

I enkelte Østfold-kommuner, som Marker og Hvaler, ligger andelen uføre opp mot 19 prosent, men også i byene Sarpsborg, Fredrikstad og Moss er uføreandelen mellom 14 og 15 prosent.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener uføretilbøyeligheten i Østfold er
Stortingsrepresentant Erlend Wiborg mener uføretilbøyeligheten i Østfold er "arvelig." Foto: Jon Olav Nesvold

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg, som representerer Østfold for Fremskrittspartiet, mener det er flere grunner til at hjemfylket ligger på uføretoppen.

– Det ene er demografien. Østfold er et gammelt industrifylke, som har hatt en stor omstilling. Tidligere hadde du kanskje hjørnesteinsbedriften, som tok litt ekstra vare på deg. Da fikk du kanskje en enklere jobb hvis du slet, men slike jobber er det ikke så mange igjen av, sier Erlend Wiborg.

Selv om mange store industribedrifter er lagt ned, mener Wiborg at det ikke er noe i næringsstrukturen i Østfold som skulle tilsi et så høyt antall uføre. Han tror heller ikke man finner forklaringen i utdannelsesnivå eller innvandring til Østfold-byene. Han mener imidlertid uførhet kan «smitte» i nærmiljøet.

– Jeg tror de færreste i utgangspunktet ønsker å bli ufør. Men noen ønsker det, og det er en veldig stor utfordring. Så ser vi dessverre også at man gjerne arver uførhet. Vi ser at hvis foreldrene dine er uføre, så øker risikoen for at du selv blir ufør markant, sier Erlend Wiborg.

– Spørsmålet bør stilles

NAV-direktør Steinar Hansen slutter seg til dette.

– Det er grunn til å tro at man bevisst eller ubevisst påvirker sine barn. Vi tror kanskje at det er for stor grad av sosial aksept for stønader i Østfold i forhold til resten av landet, sier han.

– Mange kan ikke jobbe på grunn av helse, men hvis man kan jobbe, da bør man jobbe. Spørsmålet er om noen av de uføre rett og slett har feil holdninger til det å leve av stønad. Det spørsmålet mener jeg det er viktig at de folkevalgte i Østfold stiller seg, men det spørsmålet bør man også stille seg hjemme ved stuebordet. Det angår legene, det angår NAV, og det angår deg og meg, sier NAV-direktøren.