TV 2 mottok dette bildet fra en beboer på Lysaker. Vedkommende reagerte på måten skipet manøvrerte på.

En stund så skipet ut til å styre rett mot bebyggelsen på Lysaker, før det rettet seg opp igjen, og det kunne se ut til at fartøyet hadde problemer med maskin eller styring.

Manøveren hadde imidlertid en naturlig forklaring, kan Gert Jakobsen i DFDS fortelle.

– Det er det man kaller en kompassjustering. Man har et bestemt tidspunkt hvor man innstiller kompasset, og det er helt normal prosedyre, sier Jakobsen, som har tittelen Vice President Communications i DFDS.

Vanligvis skjer dette ved at skipet dreier om sin egen akse. Magnetkompasset om bord blir påvirket av skipets stålskrog og elektriske anlegg, og derfor må kompasset av og til kontrolleres.

Om folk på land undret seg over hva som foregikk, var passasjerene om bord trolig informert om manøveren.

– Det tror jeg, passasjerene pleier å bli opplyst om det, sier Jakobsen.