VEKST: I Oslo ventes det fortsatt økende boligpriser de neste årene.
VEKST: I Oslo ventes det fortsatt økende boligpriser de neste årene. Foto: TV 2

boligprisene frem mot 2022:

Boligmarkedet vil kjølne – men det finnes unntak

Vi er inne i en lengre periode med lav boligprisvekst, spår Samfunnsøkonomisk Analyse.

Mye tyder på et tregere boligmarked frem mot 2022.

Ifølge en rapport fra analysefirmaet Samfunnsøkonomisk Analyse er det negativ utvikling i nesten alt som påvirker boligprisene:

  • Lavere oljeinvesteringer
  • Svakere befolkningsvekst
  • Dårligere tider i utlandet, og etter hvert også i Norge
  • Mange ferdigstilte boliger

Flatt prisbilde

Resultatet blir at boligprisene frem til 2022 vil øke med rundt sju prosent, og siden inflasjonen er anslått til åtte prosent, blir det en liten realprisnedgang i perioden.

Men det er betydelige regionale forskjeller. Dårligst ut kommer Rogaland, Sogn og Fjordane, Hedmark, Finnmark og Troms, der den nominelle prisveksten blir fire til fem prosent, kommer det frem i rapporten.

– At det er så svakt i Rogaland, skyldes at markedet ennå ikke har kommet seg til hektene etter oljeprisfallet, sier sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Middelhavsfarerne i boligprisutviklingen er Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland, Agder-fylkene, Telemark og Oppland, der prisene anslås å stige seks til sju prosent, det vil si helt flat prisutvikling, justert for inflasjonen.

– Det som kjennetegner fylkene med flatt prisbilde, er at de har hatt en relativt høy boligbygging i forhold til befolkningsutviklingen, sier Andreas Benedictow.

Tviler på prisvekst

Boligprisprognosene legges frem på Norges Eiendomsmeglerforbund og Selvaags Boligkonferanse 17. oktober, der også sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eikagruppen spår om markedet. Han er mer pessimistisk enn Samfunnsøkonomisk Analyse.

– Med dagens rentenivå tror jeg ikke boligprisene vil øke i det hele tatt. Særlig gjelder det i usentrale områder, der prisene også har kommet mye opp. Tilbudsoverskuddet av boliger er altfor høyt, og i høst synker prisene i hele landet, unntatt i området rundt Oslofjorden, sier Jan Ludvig Andreassen.

Vekst rundt Oslofjorden

De eneste områdene som kan regne med en viss realprisvekst frem mot 2022 er fylkene rundt Oslofjorden. I Østfold, Buskerud og Vestfold ventes det at prisene vil stige mellom åtte og ni prosent, mens Akershus og Oslo topper med en forventet prisvekst på henholdsvis 10,8 prosent og 10,4 prosent.

Forklaringen til at akkurat hovedstadsområdet vil fortsette prisveksten, er at byggingen av nye boliger heller ikke de nærmeste årene vil være i stand til å ta unna hele etterspørselen.

– Hovedårsaken til prisstigningen særlig i Oslo er at boligbyggingen ser ut til å falle de nærmeste årene, sier sjeføkonom Andreas Benedictow.

Mangel på tomter, og «alles» ønske om å bo sentralt, bidrar således til at det forventes fortsatt oppgang i prisene, til tross for at prisene fra før har kommet opp på et høyt nivå.

Mange gir opp Oslo

Samfunnsøkonomisk Analyse påpeker at de faktisk kan ha undervurdert prisoppgangen i Oslo. Blir boligbyggingen lavere enn de forventer, kan det gi ytterligere fart i prisoppgangen.

På den annen side er prisene på nye boliger i Oslo nå blitt så høye at det demper salget av nye boliger. Denne prisveksten har gitt høyere prisforskjeller til Oslos nabofylker, noe som har gjort det mer attraktivt å bosette seg utenfor hovedstaden, skriver Samfunnsøkonomisk Analyse.

Andreassen tror også Oslo-området går mot et svakt marked.

– Alle de som har kjøpt dyre, sentrale leiligheter kommer nå i markedet for å selge eneboligen sin. Det store tilbudet vil presse prisene, og jeg tror mange av leilighetskjøperne vil slite med å få nok betalt for boligen de selger, sier Andreassen.