Dette merket kalles 3 Peak Mountain Snowflake, eller alpesymbolet. Fra 15. november neste år blir det påbudt på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Foto: Norges Lastebileierforbund. .
Dette merket kalles 3 Peak Mountain Snowflake, eller alpesymbolet. Fra 15. november neste år blir det påbudt på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Foto: Norges Lastebileierforbund. .

Slik skal de stoppe verstingene på norske veier

Men NAF skulle ønske det kom raskere.

Utenlandske vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier har blitt et stadig større problem.

De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Denne uken gikk samferdselsministeren ut med nye tiltak for å få bukt med dette problemet.

Norge er først ute

Det viktigste her er nye krav til dekkutrustningen. Bare dekk merket med "alpesymbolet" skal være godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy.

Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre framkommelighet. Dette er en innskjerping fra dagens regelverk der også dekk merket med «Mud and Snow» blir godkjent.

Kravene innføres med en overgangsperiode på ett år, slik at næringen gis tid til omstilling. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig lengre overgangsperiode, fram til 2024.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.
Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.

Mange er bekymret

– Vi ønsket en skjerping etter samme mønster som i Tyskland og Sverige, men av hensyn til trafikksikkerheten var det viktig for regjeringen å gå et steg lenger. Vi blir først i verden når kravene innføres med virkning allerede fra 15. november 2020, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

NAF er blant dem som hilser dette velkommen:

– Det er svært gledelig at samferdselsministeren vil innføre strengere krav til vinterdekk og flere kontroller, slik NAF har krevd. Vi skulle likevel ønske at de nye reglene ble innført allerede fra nyttår, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF.

En NAF-undersøkelse viser at hele 72 prosent er bekymret for tilstanden til vogntog som ferdes på norske vinterveier.  Nesten halvparten, 45 prosent, sier at de har sett vogntog som står fast eller har kjørt av veien forrige vinter.

Dette vogntoget manglet noe veldig viktig ...

Statens vegvesen jobber også preventivt. Her fra Taraldrud kontrollstasjon i Ski ved forrige vinters første store snøfall. En rekke tyngre kjøretøy ble stoppet og holdt igjen til forholdene ble litt bedre. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen jobber også preventivt. Her fra Taraldrud kontrollstasjon i Ski ved forrige vinters første store snøfall. En rekke tyngre kjøretøy ble stoppet og holdt igjen til forholdene ble litt bedre. Foto: Statens vegvesen.

20 millioner til kontroller

– Tallene bekrefter at mange kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene på vinteren og er redd for at det skal skje ulykker. For NAF har dette vært en viktig sak som vi har kjempet for på vegne av våre nær 500 000 medlemmer og vi er svært glade for at regjeringen har lyttet til oss. Dårlige skodde vogntog ga mange problemer og bekymringer for bilistene i fjor vinter, og vi så også alvorlige ulykker. Dessverre tror vi det kan bli noen lignende krevende måneder i januar, februar og mars 2020, før vi får de nye og strengere reglene fra slutten av året, sier Ryste.

I tillegg til de nye dekk-kravene, blir det også varslet økt kontrollaktivitet på norske veier. Til dette har Statens vegvesen fått 20 millioner kroner ekstra, øremerket denne innsatsen.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Se video: Denne lastebilen ville ikke bli kontrollert...