BLOKKERER: DA-20 Jet Falcon-flyet har som hovedoppgave å drive elektronisk krigføring.
BLOKKERER: DA-20 Jet Falcon-flyet har som hovedoppgave å drive elektronisk krigføring. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret

Her GPS-jammer de norske styrker

Spionflyets oppdrag er å blokkere signaler for norske styrker som har øvelse i Troms og Finnmark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag lettet et DA-20 Jet Falcon fra Andøya flystasjon.

Flyet blir omtalt som Forsvarets spionfly, og har som hovedfunksjon å drive elektronisk krigføring.

Samtidig gjennomførte luftvern stridsgruppe i Luftforsvaret en strategisk forflytning fra Ørland til Bodø.

Forflytningen er en del av stor samvirkeøvelse, der beredskapen til flere avdelinger i Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret blir testet. Om lag 1400 soldater, blant annet fra Telemark bataljon og flere avdelinger fra Brigade Nord, deltar.

Under forflytningen ble signaler, som GPS eller andre elektroniske hjelpemidler, blokkert av spionflyet, som simulerer en tenkt fiende.

Les også: De flyr Forsvarets hemmelige spionfly

Trener på signalforstyrrelser

Under øvelsen har også F-16 jagerfly gjennomført skarpe øvelser, med bombing mot mål på en skytebane.

Både bakkestyrkene i luftvern stridsgruppen og F-16-pilotene blir utsatt for signalforstyrrelser og jamming.

– Vi vil gi kampflyene trening i å operere i et signalmiljø med forstyrrelser, sier nestkommanderende ved 717-skvadronen, major Nils Arne Hjelmeland.

TV 2 får opplyst at årsaken er at det nå regnes som et realistisk scenario at Norge befinner seg i en konflikt der signaljamming vil være en faktor.

– Scenariet baserer seg på at vi har en situasjon på bakken, og F-16 støtter styrkene. Vi har også DA-20 Jet Falcon, som kan simulere en motstander. Da får vi trent på aspekter innen elektronisk krigføring, sier sjef for 331-skvadronen, oberstløytnant Erik Brettingen til TV 2.

Luftforsvaret har under øvelsen et styrket nærvær i nord, og samarbeider blant annet med Heimevernet og har et taktisk samvirke med Hæren.

717-skvadronen med spionflyene DA-20, samt F-16 og luftvern, vil under øvelsen øve på å operere fra en såkalt fremskutt base.

F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-pilot på kvelden på Banak flystasjon. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-flyene holder til i Bodø. Foto: Markus Engås/Forsvaret
F-16-flyene holder til i Bodø. Foto: Markus Engås/Forsvaret
DA-20 Jet Falcon, eller Forsvarets spionfly, simulerer en fiende under øvelse FOA3. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret
DA-20 Jet Falcon, eller Forsvarets spionfly, simulerer en fiende under øvelse FOA3. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret
DA-20 Jet Falcon, eller Forsvarets spionfly, simulerer en fiende under øvelse FOA3. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret
DA-20 Jet Falcon, eller Forsvarets spionfly, simulerer en fiende under øvelse FOA3. Foto: Hedvig Antoinette Halgunset/Forsvaret
Luftvernet foretok en strategisk forflytning fra Ørland til Bodø. Foto: Onar Digernes/Luftforsvaret
Luftvernet foretok en strategisk forflytning fra Ørland til Bodø. Foto: Onar Digernes/Luftforsvaret

Russisk GPS-jamming

Ifølge Etterretningstjenesten er GPS-jamming et nytt element i det nye normalbildet i nordområdene.

Slik ble et russisk jammesystem flyttet under NATO-øvelsen Trident Juncture.
Slik ble et russisk jammesystem flyttet under NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Etterretningstjenesten

Tidligere i år avslørte TV 2 at Russland drev med omfattende elektronisk jamming under NATO-øvelsen Trident Juncture.

I midten av oktober 2018 utstasjonerte Russland et jammesystem på Luostari flybase, 16 kilometer fra norskegrensen.

Avinor måtte innføre alternative flyrutiner, og flere passasjerfly mistet GPS-signal i luftrommet fra Kirkenes til Lyngen i Troms.

Jammingen opphørte 7. november, samme dag som øvelsen ble avsluttet, ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde.

I januar var det igjen et utfall av GPS-signaler. Etterretningstjenesten varslet en rekke aktører innen krisehåndtering, kritisk infrastruktur, sikkerhet og beredskap:

«Forstyrrelsene i GPS-signaler er sannsynlig et resultat av elektronisk jamming og har sannsynlig opprinnelse fra utstyr tilhørende landstyrkene i Petsjengadalen.

Politi og grensevakter øvde på å møte hybride trusler ved grensen mot Russland.
Politi og grensevakter øvde på å møte hybride trusler ved grensen mot Russland. Foto: Mathias Sandstøl/Forsvaret

Jammeaktiviteten kan medføre bortfall av GPS-signaler for flytrafikken i større deler av Øst-Finnmark. Ved tidligere tilfeller har jammeaktiviteten foregått over flere dager, så det er mulig at jammingen vil fortsette i perioden fremover.»

– Samfunnsforstyrrende

I månedsskiftet februar/mars skjedde det igjen. Mens grensevakter og politifolk fra utrykningsenheten øvde på å håndtere hybride trusler og en ulovlig kryssing av grensen mellom Norge og Russland, opplevde politimannskapene at GPS-signalene plutselig falt ut.

Kontrolltårnet i Kirkenes registrerte jamming i en høyde rundt 1800-4000 fot, og de omfattende GPS-forstyrrelsene ble også opplevd av ansatte i Statens naturoppsyn.

Også næringslivet og det sivile samfunnet rammes av det som politimester Ellen Katrine Hætta omtaler som samfunnsforstyrrende hendelser.

Palantin er Russlands nyeste mobile, bakkebaserte system for elektronisk krigføring.
Palantin er Russlands nyeste mobile, bakkebaserte system for elektronisk krigføring. Foto: mil.ru

Tap av GPS-signaler rammer både sjøfart og luftfart, og kan i verste fall føre til tap av menneskeliv. En konsekvens av den russiske jammingen under Trident Juncture var at luftambulansetjenesten midlertidig måtte innstille sin aktivitet på en flyplass.

Dekker Arktis

Russland har de siste årene satset tungt på å utvikle våpen for elektronisk krigføring. I arsenalet finnes systemer som er i stand til å slå ut signalene for mobiltelefoni, satelitt- og dronekommikasjon, GPS og FM.

Et elektronisk skjold dekker Arktis og den nordlige sjørute, skrev The Barents Observer tidligere i år, med henvisning til avisen Izvestia.

Langs Nordøstpassasjen har Russland en rekke militære baser, merket i gult og blått (Nagurskaja, Frans Josefs land).
Langs Nordøstpassasjen har Russland en rekke militære baser, merket i gult og blått (Nagurskaja, Frans Josefs land). Foto: Grafikk: Torleif Hamre/TV 2

I september ble Palantin, Russlands nye bakkebaserte system for elektronisk krigføring, testet ut i felt sammen med en taktisk enhet, ifølge Jane's Defence Weekly.

– Stadig mer alvorlig

Systemet klarte ifølge det russiske militærets pressetjeneste å slå ut fiendtlig samband, sensorer for elektronisk etterretning og mobilsignaler innen 1000 kilometers rekkevidde. Systemet ble samme måned angivelig brukt til å beskytte et stridsvognregiment under en øvelse i Leningrad fylke, ifølge mil.ru.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har flere ganger det siste året understreket at han mener den militære opprustningen i Russland stiller økte krav til norsk militær tilstedeværelse og reaksjonstid i nord.

– Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig, sa Haakon Bruun-Hanssen da han leverte sitt fagmilitære råd til Stortinget. Rådet er en oppfordring om hvilke prioriteringer som bør gjøres når det neste år skal ferdigstilles en langtidsplan for Forsvaret.