LURT: Idrettssjefen i Harstad kommune, Eli-Jeanette Olsen, var tydelig på hvor og hvordan kunstgressavfallet fra Hålogalandshallen skulle bli håndtert. Det skjedde aldri.
LURT: Idrettssjefen i Harstad kommune, Eli-Jeanette Olsen, var tydelig på hvor og hvordan kunstgressavfallet fra Hålogalandshallen skulle bli håndtert. Det skjedde aldri. Foto: Andreas Dahlmo

Får ikke svar på hvor kunstgresset er blitt av: – Vi føler oss lurt

Kunstgresset i Harstad skulle sendes til resirkulering, men endte ikke opp der det skulle.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

ForriTirsdag kunne TV 2 avsløre at det gamle, ødelagte kunstgresset i Nordlandshallen, Bodø, ble fraktet ulovlig ut av Norge og solgt til en breddeklubb i Kroatia. Men Bodø kommune er ikke alene om få avtalene sine med kunstgressleverandører brutt.

Da det gamle kunstgresset i Hålogalandshallen skulle skiftes ut, var det mange i Harstad-regionen som ønsket en bit av det. Lag og velforeninger spurte Harstad kommune om å få legge det på nytt, men samtlige forespørsler ble møtt med et tydelig “nei”.

Det slitte kunstgresset skulle til resirkulering.

– Vi er klar over miljøutfordringene knyttet til kunstgress, så da vi inngikk avtalen med leverandøren av det nye kunstgresset, ønsket vi at de skulle sende det gamle til resirkulering hos danske ReMatch, sier Eli-Jeanette Olsen i Harstad kommune.

Hentet etter ett år

Jobben ble, etter vanlig prosedyre, lagt ut på anbud. Det ble vunnet av ProTurf, som i dag er Norges største kunstgressleverandør. For rundt 1,2 millioner kroner skulle de sørge for at nytt kunstgress ble lagt og at det gamle ble kjørt til resirkulering i Danmark. Prisen for selve avhendingen var 100.000 kroner.

Høsten 2018 startet ProTurf arbeidet. Det nye kunstgresset ble lagt ut, mens rullene av det gamle ble stablet i hauger på parkeringsplassen utenfor. Der ble det liggende i nesten ett år.

– De spurte om de kunne la kunstgresset ligge over vinteren, fordi de ville samkjøre det med flere prosjekter i Nord-Norge. Det ga vi dem tillatelse til, forklarer Olsen.

I sommer ble det omsider hentet. Av lastebiler med østeuropeiske skilter.

Ble aldri kjørt til Danmark

Kunstgresset ble aldri sendt til ReMatch. TV 2 har vært i kontakt med eieren av resirkuleringsanlegget i Danmark, Dennis Andersen, som sier at banen fra Hålogalandshallen aldri er blitt kjørt til ham.

– Vi har ikke navnet på verken hallen eller byen i systemet vårt. ProTurf spurte oss om pris, men vi mottok aldri noen ordre, sier Andersen.

KAN IKKE SVARE: ProTurf-leder Frans Gøran Rønning er blitt spurt flere ganger av TV 2 om hvor kunstgresset fra Hålogalandshallen har endt opp, men har ikke kunnet redegjøre for det. Foto: Frode Sunde
KAN IKKE SVARE: ProTurf-leder Frans Gøran Rønning er blitt spurt flere ganger av TV 2 om hvor kunstgresset fra Hålogalandshallen har endt opp, men har ikke kunnet redegjøre for det. Foto: Frode Sunde

Etter publisering av denne saken har Proturf kontaktet TV 2 via et kommunikajsonsbyrå for å presisere følgende:

– Det kan Proturf ikke forstå. I tilbudsgrunnlaget er det ikke spesifisert hvor gresset skal leveres. Det er heller ikke nevnt i kontrakten eller tilbudet. Beskrivelsen fra tilbudsgrunnlaget av hva spesifikt som skal utføres, og selve teksten i posten i prisskjemaet viser at grunnlaget er utydelig og ikke henviser til hvor kunstgresset må leveres, opplyser ProTurf.

Hentet av andre

Forrige uke fikk Harstad kommune opplyst at en klubb i regionen har fått deler av den gamle kunstgressmatten av ProTurf, selv om kommunen betalte for å få resirkulere det.

Tollpapirer TV 2 har fått tilgang på, viser dessuten at det ble fraktet kunstgress ut av Norge ved grensestasjonen nærmest Harstad, i samme tidsrom som kunstgresset ble hentet fra parkeringsplassen.

Men selskapet som tok det ut av landet, var ikke det norske fraktselskapet ReMatch benytter seg av. Lastebilene hentet gresset for det estiske selskapet Advanced Sports Installations Europe (ASIE) - som ProTurf og Rønning har samarbeidet med i flere år.

De har tjent store penger på å videreselge brukte kunstgressbaner over hele Europa, også baner fra Norge, selv om de er blitt kassert av norske baneeiere.

I tollpapirene står det at kunstgresset er blitt fraktet ut som en vare, ikke søppel, til tross for at Harstad kommune er av en annen oppfatning.

– Det har vært så mye aktivitet på banen at kunstgresset var svært slitt. Det var hullete og ødelagt. Derfor vurderte vi heller aldri å gi det videre til lag eller foreninger, forklarer Olsen.

TV 2 har gitt ProTurf flere muligheter til å svare for hvor kunstgresset fra Hålogalandshallen er nå. Etter publisering har ProTurf kontaktet for å presisere følgende: De mener å vite at det gamle Harstad-gresset befinner seg på ASIEs anlegg i Estland.

Føler seg lurt

I en e-post fra estiske miljømyndigheter får TV 2 forklart at ASIE foreløpig ikke har resirkulert kunstgress, selv om at det er over ett år siden de søkte om tillatelse for å gjøre det.

Hva som vil skje med kunstgresset fra Hålogalandshallen i Estland er uvisst. ASIE har ikke besvart TV 2s spørsmål om hvor kunstgresset er nå og hvordan det skal behandles.

Harstad kommune reagerer på at ProTurf ikke har levert avfallet til avtalt mottak.

– Ut i fra tilbudsgrunnlaget var våre forventninger at det skulle gå til godkjent mottak hos danske ReMatch. At det ikke har havnet der, synes jeg er veldig kjedelig. Jeg føler meg rett og slett litt lurt, sier Olsen, og fortsetter:

– Dette bevisstgjør både kommunen og andre om at vi må være påpasselige med avtaler vi inngår i dette markedet.

Flere tilfeller

Tilfellet i Harstad er ikke enkeltstående. TV 2 kjenner til at en annen kommune også har gjort en avtale med ProTurf om å sende kunstgresset til resirkulering hos danske ReMatch, uten at det har endt opp dit.

I Harstad kommune diskuteres det nå hvordan saken skal følges opp.

– Vi synes hele saken er veldig kjedelig. Det er tydelig at vi må være nøye med slike avtaler og innholdet i den - og følge opp tjenestene vi kjøper, sier Olsen.

– Kunne dere gjort mer?

– Det er mulig vi kunne vært tydeligere, men vi handlet i god tro om at de leverte den tjenesten vi hadde kjøpt. Når dette dukker opp i etterkant, må vi diskutere hva vi kan gjøre, sier Olsen.