Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.
Hver vinter skjer det en rekke uhell og ulykker med tunge kjøretøy på norske veier. I mange tilfeller skjer det som følge av dårlig dekkutrustning. Dette vogntoget kjørte av veien i Engerdal i fjor vinter, og måtte ha bistand for å komme seg opp igjen. Årsaken til utforkjøringen var for øvrig ikke kjent. Foto: Statens vegvesen.

Til kamp mot farlige vogntog: Norge først i verden med ny regel

Samtidig blir det mer penger til kontroller.

På vinterføre er det ekstra viktig å være skodd etter forholdene. Ikke minst gjelder det for de tunge kjøretøyene. Både for deres egen sikkerhet – men også for å unngå ulykker som kan få svært farlige konsekvenser.

De siste årene har det vært svært mange episoder med vogntog, som med dårlig eller mangelfull dekkutrustning, har skapt skumle situasjoner på norske vinterveier.

I beste fall er det snakk om utforkjøring eller at de kjører seg fast (og skaper køer) – i verste fall ulykker.

Nå ønsker samferdselsministeren å ta nye grep for å få bukt med dette problemet.

– Farlige vogntog skal bort

– Fjorårets vinter var preget av alvorlige ulykker og fastkjøringer. Derfor innfører vi nå strengere krav til vinterdekk for tunge kjøretøy, samt økte gebyrsatser for brudd på kravene til vinterutrusting. Samtidig styrker vi kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda flere kontroller i vinterperioden. Farlige vogntog skal bort fra norske vinterveier, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Kravene til vinterdekk som nå blir innført går ut på at det bare er dekk merket med "alpesymbolet" som er godkjent på drivende og styrende aksler på tunge kjøretøy. Disse dekkene har vist seg å ha bedre akselerasjonsevne på vinterføre, og vil derfor bidra til bedre framkommelighet.

Vegvesenet fikk tips: Se hva de stoppet

Samferdselsminister Jon Georg Dale på tungbilkontroll på Tromsdalen kontrollstasjon 15. oktober. Foto: Samferdselsdepartementet
Samferdselsminister Jon Georg Dale på tungbilkontroll på Tromsdalen kontrollstasjon 15. oktober. Foto: Samferdselsdepartementet

Først i verden

Kravene innføres med en overgangsperiode på ett år, slik at næringen gis tid til omstilling. Tyskland og Sverige har innført samme krav, men med en vesentlig lengre overgangsperiode, fram til 2024.

– Vi ønsket en skjerping etter samme mønster som i Tyskland og Sverige, men av hensyn til trafikksikkerheten var det viktig for regjeringen å gå et steg lenger. Vi blir først i verden når kravene innføres med virkning allerede fra 15. november 2020, sier Dale, i en pressemelding.

Regjeringen har gjort en rekke tiltak overfor tunge kjøretøy for å bedre trafikksikkerheten på norske vinterveier. I 2013 ble det innført påbud om vinterdekk for tungbil over 3.500 kilo, med unntak av løfteaksler. I 2014 ble påbudet utvidet, med påbud om vinterdekk på alle aksler.

Litaueren fikk bruksforbud, så kjørte han bare videre!

Flere gebyrer

Gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrusting blir økt, og vil i større grad rette seg mot tyngre kjøretøy, som har de største utfordringene på vinterføre. Med de nye endringene vil en få et gebyr for hvert brudd en har gjort.

– Vi vil sikre at gebyrsatsene har en forebyggende effekt. Reaksjonene ved brudd må få reelle konsekvenser for de som ikke følger kravene. Slik det har vært fram til nå har en for eksempel bare fått ett gebyr, selv om en mangler fem kjettinger, nå vil en få fem, sier Dale.

Statens vegvesen jobber også preventivt. Her fra Taraldrud kontrollstasjon i Ski ved forrige vinters første store snøfall. En rekke tyngre kjøretøy ble stoppet og holdt igjen til forholdene ble litt bedre. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen jobber også preventivt. Her fra Taraldrud kontrollstasjon i Ski ved forrige vinters første store snøfall. En rekke tyngre kjøretøy ble stoppet og holdt igjen til forholdene ble litt bedre. Foto: Statens vegvesen.

Mer penger til kontroller

For å sikre at krav til vinterutrusting blir etterlevd, må det kontrolleres ofte langs veiene og ved grenseovergangene. Kontroll av tunge kjøretøy har hatt økt prioritet de siste årene.

– Flere kontroller er viktig i vårt arbeid med å få farlige vogntog bort fra norske vinterveier. Derfor vil regjeringen styrke kontrollvirksomheten ytterligere i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, sier Dale.

Dette vogntoget manglet også noe veldig viktig ...

Se video: Denne lastebilen hadde ikke lyst til å bli kontrollert...