– Når fotballbanen blir et sted man kan utøve vold, er det på tide å rydde opp, sier justisminister Jøran Kallmyr til VG.

Avisen har de siste ukene satt søkelyset på alvorlige voldshendelser på fotballbanen i Oslo og ellers i landet. Dette er vold som ofte utspiller seg i lavere divisjoner og i ungdomsfotballen. Volden skjer både mellom spillere og mot dommere, viser en rekke rapporterte tilfeller. I Oslo har fotballdommere begynt å skjule sin identitet av frykt for egen sikkerhet, skrev VG søndag.

Til nå har det ifølge VG vært opp til ofrene for fotballvolden å bestemme hvorvidt de vil anmelde eller ikke. Dette vil justisministeren endre. Han ønsker at det lages systemer som gjør at det er en selvfølge at dette meldes inn til politiet.

Oslos politimester Beate Gangås er enig i at det må settes inn tiltak for å hindre at idretten blir en arena der det utøves grov vold som ikke anmeldes.

– Anmeldelser gir politiet mulighet til å vurdere sakene, derfor ønsker vi at slike saker anmeldes. Vi ser det som naturlig at NFF melder fra når de får kunnskap om alvorlige voldssaker, sier Gangås til VG.