Drømmen om å ferdes rundt i egen bil brast for dansken. Nå vil han ha tilbake penger. Illustrasjonsbilde.
Drømmen om å ferdes rundt i egen bil brast for dansken. Nå vil han ha tilbake penger. Illustrasjonsbilde.

Tok 119 kjøretimer – fikk aldri førerkort

Nå er det full strid mellom eleven og kjøreskolen.

Man blir aldri for gammel til å lære noe nytt, sier et ordspråk. Men det kan kanskje ikke alltid tas helt bokstavelig.

Det kan en eldre dansk statsborger etter hvert ganske mye om. Vedkommende hadde har ikke mindre enn 119 timer bak rattet i en kjøreskolebil. Med en dertil hørende saftig regning. Men det ble aldri noe førerkort av det. Dansken besto nemlig ikke oppkjøringen.

Det skriver avisen Ekstra Bladet.

Om den skuffede eleven var mann eller dame, vites ikke.

Har bilen klar

Det at drømmen om friheten ved å ferdes rundt i egen bil brast, falt imidlertid den aldrende eleven tungt for hjertet.

Vedkommende hadde, optimistisk nok, allerede investert i ny bil. Det går an å forstå skuffelsen ...

Nå vil kjøreskole-eleven ha tilbake deler av pengene som har blitt brukt på veien mot det som skulle bli førerkort.

Årsakene til kravet på nesten 55.000 danske kroner er flere.

Blant annet hevder eleven at en del av tiden i kjøreskolebilen ikke har vært godt nok utnyttet. Læreren brukte tid både i telefonen, med å sende SMS, papirarbeid og dieselfylling, skriver Ekstra Bladet videre.

Den tidligere eleven er heller ikke fornøyd med at kjørelæreren ikke tidligere ga uttrykk for at han eller hun kanskje ikke var så godt egnet til å kjøre bil. Og mener at undervisningen burde vært avbrutt på et tidligere tidspunkt.

Broom-Vegard mistet førerkortet: Her er hans historie

Litt ulikt syn på saken

Kjøreskolelæreren avviste kritikken. Da han mener han hadde opplyst om at dette kunne ta tid – og bli dyrt – å ta førerkort i høy alder.

Han påstår også at eleven ikke ville ha så hyppige kjøretimer som han anbefalte og at det derfor ikke ble noen kontinuitet i undervisningen.

Eleven skal også ha hatt problemer med å få overblikk over trafikkbildet og skal ha slitt med å betjene bilen som sådan.

Ifølge kjørelæreren insisterte også den etter hvert ganske utholdende eleven på å fortsette med kjøretimene, ettersom en bil allerede var innkjøpt.

Ikke helt enige og med litt ulikt syn på saken der, altså.

Denne disputten havnet etter hvert hos en klagenemd for kjøreundervisning.

Denne nemden kunne, på grunn av de motstridende opplysningene, ikke behandle saken, skriver Ekstra Bladet videre.

Men kjøreskole-læreren har fått påpakk for å bruke mobiltelefonen til andre ting mens han underviste.

Der står saken nå. Hva som skjer videre er ikke godt å si. Kanskje er det slik at noen faktisk må godta at de ikke kan få innfridd drømmen om å kjøre bil..?

Les også: Nå trenger du ikke ha med førerkortet lenger

Video: Denne politibilen har en helt spesiell oppgave