DREPT: Sebastian Seterås (21) ble funnet drept på gressplenen ved foten av denne boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen.
DREPT: Sebastian Seterås (21) ble funnet drept på gressplenen ved foten av denne boligblokken i Fyllingsdalen i Bergen. Foto: Magnus Braaten / TV 2 / Privat

Mann (22) kastet Sebastian (21) fra syvende etasje: Aktor ber om 13 års fengsel

BERGEN TINGRETT (TV 2): Statsadvokaten mener 22-åringen må fengsles i 13 år, og ber samtidig om at moren får to og et halvt år i fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag fører partene sine sluttprosedyrer i rettssaken etter drapet som fant sted i Fyllingsdalen i Bergen natt til 23. mars i fjor.

På et nachspiel ble Sebastian utsatt for omfattende vold, før han ble kastet ut fra en svalgang i syvende etasje.

En 22 år gammel kamerat av Sebastian har erkjent straffskyld for drapet.

Ber om 13 år

Statsadvokaten la ned påstand om fengsel i 13 år for drap for den siktede 22-åringen.

– Her foreligger det flere straffeskjerpende omstendigheter, som i utgangspunkt gir en strafferamme på 15 år. Så kommer det to års fradrag for tilståelsen, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til TV2.

Hvilke straffeskjerpende omstendigheter er det snakk om?

– I forkant av drapet har tiltalte utøvd grov vold mot Sebastian og forsøkt å forkle dette som et selvdrap, sier Hordnes.

Den drapstiltaltes forsvarer Øystein Storrvik var uenig i de skjerpende omstendighetene statsadvokaten la til grunn, og ba om en påstand om 12 års fengsel.

– Etter min vurdering er man nærmere 12 år, som er markant lavere enn de 15 årene aktor legger til grunn, sier Storrvik.

For moren ber statsadvokaten om 2 år og 6 måneders fengsel. Hun er tiltalt for å ha unngått å gripe inn og for bevisforspillelse. Morens forsvarer ber om full frifinnelse.

Anklages for skuespill

I retten påpeker statsadvokaten at det er flere skjerpende forhold i saken.

– Dette er den mest alvorlige handlingen du kan gjøre mot et annet menneske. Tiltalte utøvde grov vold mot en bevisstløs Sebastian, som nærmest var hjelpeløs, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

– Dette er heller ikke noe impulsivt drap, her skjer det ting over tid. Han har tid til å vurdere situasjonen, men likevel tenker tiltalte kun på å komme seg ut av situasjonen og forsøker å redde selv.

Hordnes mener 22-åringen spiller skuespill, ved å legge opp til at politiet skulle tro at det var selvmord, med henvisning til hvordan den tiltalte først hevdet at Sebastian hadde tatt sitt eget liv ved å hoppe utfor rekkverket.

– Hadde det ikke vært for at politiet var så grundige da de gjennomgikk leiligheten, kunne de fort ha trodd på dette spillet, mener Hordnes.

Dødsårsak sentralt tema

Et av de sentrale spørsmålene i saken har vært om Sebastian var i live da han ble kastet utfor rekkverket.

22-åringen hevder at Sebastian døde av volden forut for fallet, og at han allerede var død før han ble kastet utfor.

Det mener ikke statsadvokat Benedicte Hordnes, som henviser til rettsmedisinerens rapport. Den konkluderer med at det er «lite sannsynlig at Sebastian døde der og da».

Dette er basert på Sebastians hevelser, så vel som typen vold som ble utført.

– Vi har altså objektive, konkrete holdepunkter for at Sebastian levde også etter volden, sier statsadvokaten. Hun utelukket ikke at Sebastian kan ha vært bevisstløs.

– Tiltalte må derfor dømmes for forsettelig drap etter å ha kastet Sebastian utenfor svalgangen, mens han fremdeles var i live, sier Hordnes.

Spilte av lydopptak

Statsadvokaten spilte av et lydopptak av tiltalte fra drapsnatten.

– Tror du han overlever? spør tiltalte sin mor.

Hordnes sier dette viser at tiltalte må ha vært klart over at Sebastian var i live etter volden.

– Han visste at han var i live, og han visste at han trengte hjelp, sier Hordnes.

– Han er utvilsomt ansvarlig for det hele.

Strides om dødsårsak

Den drapstiltaltes forsvarer Øystein Storrvik var klar på at hans klient erkjente straffskyld, men var ikke enig i aktors vurdering av de skjerpende omstendighetene. Her står spørsmålet om Sebastian var i live da han ble kastet utfor svalgangen sentralt.

Forsvareren var ikke enig i aktors tolkning av rettsmedisinerens uttalelser om dødsårsaken.

FORSVARER: Den drapstiltaltes forsvarer Øystein Storrvik
FORSVARER: Den drapstiltaltes forsvarer Øystein Storrvik Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

– Ifølge rettsmedisineren var det en helt klar mulighet at slagene kan ha medført død. Rettsmedisineren har gitt uttrykk for tvilen på en veldig tydelig måte, og denne tvilen skal komme tiltalte til gode.

– Det viktigste i en straffesak er ikke hva som er mest sannsynlig, det viktigste er hvilket faktum retten kan være overbevist om. Det man kan være overbevist om er at Sebastian var hardt skadet og bevisstløs. Det er fullt mulig at tiltalte trodde Sebastian var død før han ble kastet utfor svalgangen, sier Storrvik.

– Basert på rettsmedisinerens uttalelser er det også fullt mulig at Sebastian var død allerede før han ble kastet utfor. Man kan ikke legge til grunn at Sebastian var i live.

Forsvareren mener dette mildner noen av de skjerpende omstendighetene aktor har lagt til grunn for straffeutmålingen.

– Skal man ha en dom over 12 år, må det være beviselige straffeskjerpende omstendigheter rundt drapet.

Vanskelig oppvekst

Forsvareren pekte også på den tiltalte mannens vanskelige oppvekst, preget av rus og vold i nære relasjoner.

– Det er vanskelig å finne andre forklaringer på denne forferdelige saken enn rus og problemer som oppstår i forbindelse med rus. Det forklarer ikke hva som har skjedd, men det danner rammene for saken.

Storrvik mener dette bør spilles inn som en del av sammenlikningsgrunnlaget med tidligere straffesaker for utmåling av straff.

– Min påstand er at han anses på mildeste måte når det gjelder straffekravet, konkluderer Storrvik. Han la ned påstand om 12 års fengsel.

Har nektet å gi forklaring

Statsadvokaten rettet deretter fokus over mot den tiltaltes mor. Hun står tiltalt for å ha unnlatt å gripe inn og senere forsøkt å fjerne bevis, og nekter straffskyld.

Moren har siden mai i fjor nektet å forklare seg, noe som gir statsadvokat Hordnes anledning til å lese fra morens tidligere politiforklaringer.

Her hevdet moren at hun ikke var klar over den grove volden Sebastian ble utsatt for, og beskrev situasjonen som «kjekling mellom guttene». Moren har videre hevdet at hun sov gjennom krangelen, og da politiet ankom leiligheten stilte hun seg uforstående til hva som hadde skjedd.

– Ser vi forklaringene opp mot det vi vet, forstår vi at hun forklarer seg bevisst uriktig.

På det første tiltalepunktet punktet var statsadvokaten klar:

– Det er ingen tvil om at Sebastian ligger der bevisstløs og hjelpeløs, og har behov for akutt helsehjelp. Likevel ringer hun ikke ambulansen straks. Men det gjør hun ikke, og det er et valg hun må stå til ansvar for. Denne telefonen kunne reddet Sebastian.

Moren er også tiltalt for bevisforspillelse. Dette skal blant annet ha skjedd gjennom vasking av blodig sengetøy, som lå i vaskemaskinen da politiet gjennomgikk leiligheten.

– På flere punkt har moren røpet at det er hun som har vasket sengetøy, og har uoppfordret nevnt at hun har glemt å henge opp en vask i flere avhør, sier statsadvokaten.

Innledningsvis hevdet moren at sengetøyet ble vasket flere dager før drapet.

– Deretter endrer hun forklaring fra at hun skiftet tidligere i uken, til at hun har skiftet samme dag. Det er ikke rimelig tvil om at hun har endret det blodige sengetøyet, sier statsadvokaten.

Ber om full frifinnelse

– Hun er kommet i en meget vanskelig situasjon, og den er hun kommet i uforskyldt, sier morens forsvarer Kaj Wigum.

Han ber om full frifinnelse for sin klient.

Om tiltalen for å ha unnlatt å hjelpe Sebastian, var Wigum også innom rettsmedisinerens uttalelser om dødsårsaken.

– Utifra de opplysningene som foreligger, er det mulig at Sebastian var død da han ble kastet utfor. Denne muligheten kan man ikke se bort fra. Retten har en plikt til å legge denne muligheten til grunn ved vurderingen av skyldspørsmålet.

– Om Sebastian allerede var død, har hun ingen plikt til å hjelpe.

– Hva gjelder hennes ansvar, må man legge til grunn at Sebastian var død da han ble kastet utfor, slår Wigum fast.

Wigum peker videre på at moren var alkoholpåvirket og i sjokktilstand, noe som påvirket hennes evne til å vurdere situasjonen.

– Man kan ikke si med sikkerhet at hun var klar over at Sebastian var livstruende skadet, sier Wigum.

Wigum hevdet videre det ikke er tilstrekkelig bevist at moren var ansvarlig for bevisforspillelsen, og viste til at den drapstiltalte mannens blod ble funnet på vaskemaskinen.

– En enorm belastning

Familiens bistandsadvokat Christian Flemmen Johansen tok opp spørsmålet om erstatning for Sebastians familie.

– Denne saken har vært en enorm belastning for de etterlatte, sier Johansen.

– Den ekstreme volden, måten volden ble utført på, i tillegg til tiltaltes forsøk på å bortforklare dette etterpå er klart skjerpende. Dette tilsier at man skal avvike den normerte erstatningsbeløpet på 200 000 kroner, sier Johansen.

Bistandsadvokaten ber om at den tiltalte mannen må betale mellom 300.000 og 400.000 kroner i erstatning til hver av Sebastians etterlatte.

– Vi erkjenner 200.000, men mener at det ikke skal være noe høyere enn dette, svarte forsvarer Storrvik på påstanden.

Ytterlige to dager er satt av til rettssaken, som avsluttes fredag.