– Forslaget er ikke akseptabelt for regjeringen, sier justis- og innvandringsministeren etter et møte med EUs justis- og innenriksministermøte i Luxembourg tirsdag.

Ministrene diskuterte avtalen Tyskland, Frankrike, Italia og Malta inngikk for to uker siden.

Målet deres er en midlertidig mekanisme for å sikre ilandsetting og fordeling av migranter som krysser havet for å komme til Europa.

Kallmyr sier en rekke endringer må på plass før Norge kan slutte seg til den foreslåtte ordningen.

– Skipene som opererer i Middelhavet, må følge anvisningene fra ansvarlig søk- og redningsmyndighet. Dersom migranter reddes i afrikansk område og ansvarlig myndighet anviser havn for ilandsetting, må dette etterkommes. Migranter som plukkes opp i afrikanske søk- og redningssoner, skal settes i land i nærmeste trygge afrikanske havn i samråd med lokale redningsmyndigheter, sier Kallmyr.

Det er avgjørende for regjeringen at det kommer på plass en hurtigprosedyre som sikrer at migranter som åpenbart ikke vil få innvilget asylsøknad i europeiske land, ikke blir fordelt til andre europeiske land.

– Når de blir fordelt til andre land, vil det bli vanskeligere å gjennomføre retur, og det blir mer attraktivt for andre å legge ut på havet, sier statsråden.

(©NTB)