Bakgrunnen er en rapport som Deloitte har utarbeidet om pengebruken i selskapet.

Rapporten viser Fjellinjen har klart å redusere kostnadene, men avdekker samtidig kritikkverdige forhold.

Ifølge Deloitte har Fjellinjen ikke opptrådt i samsvar med grunnleggende prinsipper som gjelder for offentlige anskaffelser om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

Deloitte påpeker også at selskapet uten konkurranseeksponering har engasjert leverandører som enkelte ansatte har jobbet sammen med tidligere, heter det i en pressemelding fra Fjellinjen.

I tillegg har Fjellinjen gjennomført flere rekrutteringer med kun intern utlysning. Deloitte har også funnet brudd på dokumentasjonskravene til reiseregninger.

– Styret er glad for at kostnadene er redusert, men ser det som sterkt beklagelig at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt til punkt og prikke, sier styreleder i Fjellinjen, Cato Hellesjø, styreleder i Fjellinjen.

Fjellinjen krever inn bompenger i Oslo og Akershus og omsatte i fjor for 3,5 milliarder kroner. I 2018 gikk 1,75 kroner per bompassering til administrasjon og avskrivninger.

Fra 2011 til 2018 er selskapets driftskostnader redusert fra 247 millioner til 190 millioner kroner.