Harpunen lades og dykkermasken tas på når forskere fra NORCE gjør seg klare til å lete etter oppdrettslaks i Arnaelva i Bergen.
Harpunen lades og dykkermasken tas på når forskere fra NORCE gjør seg klare til å lete etter oppdrettslaks i Arnaelva i Bergen. Foto: Robert Reinlund / TV 2.

Her jakter de rømlinger under vann med harpun

300 000 laks har rømt fra norske oppdrettsanlegg hittil i år. Nå pågår det en storstilt aksjon for å jakte ned fisken som har rømt opp i norske elver.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er et farlig våpen, så vi skal ha respekt for det, sier NORCE-forsker Helge Skoglund og lader harpunen.

Vi er ved Arnaelven i Bergen. Ifølge forskerne skal to oppdrettslaks ha rømt opp i elven, og da er harpun en av de beste måtene å få fatt i rømlingene på.

– Vi ser veldig lett forskjell på villaks og oppdrettslaks, selv om vi er under vann. Oppdrettslaksen har ofte mange prikker, og annerledes ryggfinner, brystfinner, halefinner og hode. Den har også en mer forvirret oppførsel og fyker rundt, i motsetning til villaksen som er mer rolig, sier Tore Wirs i NORCE.

300 000 rømlinger

BEREDT: Fagsjef Trude H. Nordli i OURO sier de er klare med tiltak når det meldes om oppdrettslaks i norske elver. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.
BEREDT: Fagsjef Trude H. Nordli i OURO sier de er klare med tiltak når det meldes om oppdrettslaks i norske elver. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.

De er på jakt i regi av Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO).

Når fisk rømmer fra norske oppdrettsanlegg, er det som regel oppdretterne som får pålegg fra Fiskeridirektoratet om å fange inn igjen rømlingene.

Når fisken rømmer opp i norske elver derimot, er OURO en av organisasjonene som får hovedansvaret for å drive gjenfangst. Hittil i år har nesten 300 000 oppdrettsfisk rømt fra norske anlegg.

– Nå er det heldigvis slik at 100.000 av disse har blitt fanget inn igjen ute i sjøen. Det er ikke vanlig med så høye gjenfangst-tall, så det er veldig gledelig, sier fagsjef Trude H. Nordli i OURO.

SNORKLING: Slik ser det ut når NORCE-forsker Helge Skoglund og kollegaene hans svømmer i norske vassdrag på jakt etter oppdrettsfisk. Foto: Robert Reinlund / TV 2.
SNORKLING: Slik ser det ut når NORCE-forsker Helge Skoglund og kollegaene hans svømmer i norske vassdrag på jakt etter oppdrettsfisk. Foto: Robert Reinlund / TV 2.

Men 300.000 rømninger - det er vel ikke godt nok?

– Nei, det er selvfølgelig ikke godt nok. Næringen har en nullvisjon, men så er det dessverre en gang slik at det bare er mennesker som jobber ute på disse anleggene, og uhell kommer til å skje. Noen ganger er det også utenforstående ting som er årsaken, sier Nordli.

Frykter genetisk blanding

I september rømte 17.000 laks fra Slakteriet Brekke i Sogn og Fjordane. Årsaken skal ifølge Fiskeridirektoratet være en båtpropell som skadet merden.

I Nordland ble det iverksatt storstilt gjenfangst i sjøen da over 200.000 smolt rømte fra et anlegg i Grovfjorden i juli.

UNDERVANNSJAKT: Ser du fisken? Forskeren med harpunen ser fort at dette er en villaks, og lar den svømme videre. Foto: TV 2.
UNDERVANNSJAKT: Ser du fisken? Forskeren med harpunen ser fort at dette er en villaks, og lar den svømme videre. Foto: TV 2.

– Hovedproblemet med rømt oppdrettslaks er at den kan blande seg genetisk med villaksen. Denne fisken er ikke tilpasset et liv i sjø og elver, og når uhellet er ute er det viktig at vi har tiltak som fungerer for å få den inn igjen.

På årlig basis fanger OURO inn cirka 500 oppdrettslaks i norske elver. I tillegg til harpunering, bruker de garn, fisketrapper og stangfiske for å få den ut.

Man anslår at gjenfangsten koster seks millioner kroner i året, og dette er blant annet finansiert av alle aktører som har tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Saken fortsetter under bildet

GJENFANGST: I de fargede sonene finner vi elvene der OURO skal drive gjenfangst av rømt oppdrettsfisk. Fullstendig liste finner du i faktaboksen under.
GJENFANGST: I de fargede sonene finner vi elvene der OURO skal drive gjenfangst av rømt oppdrettsfisk. Fullstendig liste finner du i faktaboksen under. Foto: Jørgen Herland

Landsdekkende aksjon

I år er det en stor aksjon på gang. Basert på en kartlegging av mengden oppdrettslaks i norske elver, skal OURO drive gjenfangst i 51 vassdrag langs hele kysten.

Sogn og Fjordane

 • Vikja
 • Årøyelva
 • Daleelva i Høyanger
 • Gaula i Sunnfjord
 • Nausta
 • Eidselva

Møre og Romsdal

 • Ørstadelva
 • Korsbrekkelva
 • Stordalselva
 • Oselva (Molde)

Trøndelag

 • Nordelva
 • Teksdalselva
 • Steinsdalselva
 • Namsen med sideelver
 • Salvassdraget

Nordland

 • Ranavassdraget
 • Gjervalelva
 • Beiarvassdraget
 • Saltdalsvassdraget
 • Laksåga
 • Varpavassdraget
 • Forsåvassdraget
 • Elvegårdselva

Troms

 • Tennevikelva
 • Salangsvassdraget
 • Skøelvvassdraget
 • Lysbotnvassdraget
 • Målselvvassdraget
 • Nordkjoselva
 • Skogsfjordvassdraget
 • Breivikvassdraget
 • Signaldalselva
 • Skibotnelva
 • Burfjordelva

Finnmark

 • Lakselva i Kviby
 • Russeelva
 • Storelva i Laksefjord

Kilde: OURO

– Vi har et nasjonalt overvåkningsprogram på rømt fisk, der alle hendelser blir registrert. I elver med ti prosent eller høyere innslag av oppdrettsfisk, plikter OURO å gå inn og gjøre tiltak. I elver med mellom fire og ti prosent, gjør styret en vurdering på hvorvidt man skal gå inn, sier Nordli.

FANGST: Med snorkel-utstyr og harpun fikk forskerne tak i en av to oppdrettslakser som hadde forvillet seg inn i Arnaelva. Foto: Robert Reinlund / TV 2.
FANGST: Med snorkel-utstyr og harpun fikk forskerne tak i en av to oppdrettslakser som hadde forvillet seg inn i Arnaelva. Foto: Robert Reinlund / TV 2.

Hvor alvorlig er det med såkalt genetisk forurensing?

– Det er jo et problem, og risikoen for at det skjer er jo absolutt tilstede. Derfor har vi OURO som er en myndighetspålagt sammenslutning som skal sørge for å fiske ut den rømte oppdrettslaksen før den får mulighet til å gyte.

Så hvordan gikk det med NORCE-forskerne og dagens harpun-tokt? Resultatet kan du se i det nærmeste bildet.

– Vi fikk has på den til slutt, sier Skoglund.