TUNGT: Innimellom kjører politibiler inn i nabolaget. Før pleide Melanie å få sommerfugler i magen av synet. Nå føler hun seg uvel av synet. – Det er fælt å si, men jeg skulle jo vært en del av det. Det er jeg ikke, sier Melanie. Foto: Live Marie Hagen Wold
TUNGT: Innimellom kjører politibiler inn i nabolaget. Før pleide Melanie å få sommerfugler i magen av synet. Nå føler hun seg uvel av synet. – Det er fælt å si, men jeg skulle jo vært en del av det. Det er jeg ikke, sier Melanie. Foto: Live Marie Hagen Wold

Mélanie (30) gikk ut av politihøgskolen i 2017 – står uten jobb

Mélanie Kamanda er en av mange ferdigutdannede i politiet uten jobb, to år etter at hun ble uteksaminert fra Politihøgskolen.

Mélanie Kamanda (30) fra Oslo bor alene i en liten leilighet på Stovner. Vennene hennes jobber, gifter seg, kjøper leilighet. Mélanie venter. Prøver å få tiden til å gå.

I to måneder har hun trent så mye at hun har fått en stygg strekk i låret.

– Jeg synes det er en vanskelig situasjon å være i. Jeg er vant til å jobbe, og har jobbet siden jeg var 14 år, sier Kamanda.

Utdannet politi

3. juni 2017 ble hun uteksaminert fra Politihøgskolen. I ettertid har hun hatt flere korte vikariater, men det siste gikk ut i juni i 2019.

Nå er hun helt arbeidsledig. Siden juni har hun søkt hundrevis av jobber over hele landet. Møtt opp personlig på politistasjonen med søknad i hånden. Men hun får ikke napp. Nå må hun motta dagpenger fra NAV.

– Det er spesielt mye stigma for en som ser ut som meg, å motta penger fra Nav. Det støtter opp om alle dem som sier at «sånne som oss» bare henger rundt og naver, sier Kamanda.

I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å gi 100,4 millioner kroner til å ansette 170 nyutdannede fra Politihøyskolen i 2020.

Disse pengene, ifølge regjeringen, vil bidra til at målet om to politi per 1000 innbyggere i 2020 blir nådd.

En million per politibetjent

Ifølge Politidirektoratet koster en politibetjent 1-stilling omtrent 1.046.000 kroner årlig. Derfor vil det koste omtrent 88,9 millioner kroner å lønne 170 av de rundt 700 nyutdannede 2020-kullet på Politihøyskolen i et halvt år.

I tillegg vil regjeringen sette av 150 millioner til å dekke helårsvirkningen av de om lag 180 nye politistillingene etaten fikk bevilget 50 millioner kroner til i 2019.

Det vil si at de totalt 200 millioner kronene skal dekke kostnadene for 180 politistillinger over et helt kalenderår.

FOR LITE: Lisa Figenschou sier den nye pengesummen er for liten til å kunne legge til rette for nok nyansettelser. Foto: Live Marie Hagen Wold.
FOR LITE: Lisa Figenschou sier den nye pengesummen er for liten til å kunne legge til rette for nok nyansettelser. Foto: Live Marie Hagen Wold.

– Det er altfor lite, sier Lisa Figenschou, leder for politistudentene i Politiets Fellesforum.

Hun mener de konsekvent har fått for lite penger bevilget i flere år. Og heller ikke denne gangen strekker pengene til.

– Det er enkel matte. Når du har 720 nyutdannede studenter, i tillegg til et etterslep på flere hundre. Da har du ikke nok når du setter av penger til 170 årsverk, sier Figenschou.

Få faste jobber

Ifølge nye tall fra Politidirektoratet har 308 av 667 politistudenter som ble uteksaminert i 2018, fått fast jobb i politiet. Tallene er fra juni, men de har vært tre måneder forsinket.

Av de 667 studentene som bestod eksamen fra 2018-kullet, hadde dermed 590 jobb i politiet, mens 308 av disse var ansatt i faste stillinger.

Figenschou jobber tett med politistudentene, og forteller at mange er nervøse og usikre på egen jobbfremtid. Spesielt elevene på siste året.

For Kamandas kull er 83,1 prosent fast ansatt. Ifølge HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet viser tallene at det tar tid å få fast ansettelse. Kamanda selv føler hun bare rykker tilbake i køen.

– Jeg har aldri kjent på følelsen av å kunne si «yes, jeg klarte det». Jeg er aldri trygg. Det er ingen sikkerhet, sier Kamanda.

Nedpakkede drømmer

Ifølge Politidirektoratet står totalt nå 663 politifolk fra de fire siste kullene med vitnemål fra PHS, men uten jobb i politiet. Det tilsvarer omtrent et helt årskull på skolen.

I en bod i kjelleren har Kamanda pakket vekk det kjæreste hun eier. I svarte bager, pakket ned i søppelsekker for å ikke avsløre verdien til innholdet, ligger alt politiutstyret. Den skuddsikre vesten, politijakken og håndjernene.

– Her ligger alle mine drømmer, pakket ned i svarte søppelsekker, sier Kamanda.

Hun håper det ikke vil gå så lang tid før hun får pakke bagene inn i en garderobe. For hun har aldri vurdert å velge en karrierevei.

– En ting er at jeg brenner for det, men det andre er at jeg kjenner en stor takknemlighet for landet mitt. Jeg kan virkelig ikke se for meg noe annet, sier Kamanda.

NEDPAKKET: Dette er alt politiutstyret som Kamala selv beskriver som nedpakkede drømmer. Foto: Live Marie Hagen Wold.
NEDPAKKET: Dette er alt politiutstyret som Kamala selv beskriver som nedpakkede drømmer. Foto: Live Marie Hagen Wold.

Justisminister Jøran Kallmyr er sikker på at målet om to politifolk per 1000 innbygger i løpet av 2020 vil nås.

– Det er slik at vi har satt av betydelig rom nå til å styrke det norske politiet med 350 millioner kroner, sier justisministeren til TV 2.

– Så politiutdanningen er en trygg vei å gå?

– Det er ingen andre utdanninger som jeg kjenner til hvor du er mer sikker på å få jobbe med det du faktisk er utdannet til, svarer Kallmyr.