De seksuelle overgrepene fant sted fra 1985, da jenta var tre år gammel, til hun ble 14 år i 1996, ifølge Bergens Tidende. 69-åringen er i Gulating lagmannsrett dømt til tolv års fengsel og til å betale datteren oppreisningserstatning på hele 6,8 millioner kroner.

– Hennes livskvalitet fremstår som varig ekstremt redusert som følge av tiltaltes overgrep, heter det i dommen.

Mannen bedyrer sin uskyld og vil prøve straffeutmålingen for Høyesterett, ifølge forsvareren, advokat Egil Jordan.

Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes var aktor i både tingretten og lagmannsretten. Han mener dommen er riktig og god og sender et viktig signal om oppdagelsesrisiko.

– De som har begått seksuelle overgrep kan aldri føle seg trygg på ikke å bli oppdaget. En dag kommer politiet, sier Raanes.