PROVOSERER: Fra stortingets talerstol sa statsministeren at luftambulansetjenesten aldri har vært bedre. Det provoserer helsearbeidere.
PROVOSERER: Fra stortingets talerstol sa statsministeren at luftambulansetjenesten aldri har vært bedre. Det provoserer helsearbeidere. Foto: Terje Pedersen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

– Luftambulansen er bedre enn tidligere, påsto statsminister Erna Solberg fra Stortingets talerstol i morges. Det har provosert helsearbeidere i nord.

Det var Rødts Bjørnar Moxnes som utfordret statsministeren om flyambulansekrisen under innledningen av trontaledebatten i Stortinget.

Svaret fra Erna Solberg overrasker og provoserer de som kjenner situasjonen som har preget flyambulansetjenesten etter operatørskiftet 1. juli, da Babcock SAA overtok.

– Det er bedre beredskap i luftambulansetjenesten nå enn det har vært tidligere fordi vi har styrket luftambulansen. Vi skal forvente at det leveres på helt normal beredskap framover, hevdet statsministeren i sitt svar.

Samtidig sto tre flyambulanser i Finnmark på bakken på grunn av mangel på mannskap.

Et økende antall utmeldinger på grunn av sykdom, mangel på crew og tekniske problemer har gitt en beredskap som også bestiller av den statlige tjenesten, Luftambulansentjenesten HF, ikke er tilfreds med.

– Mangel på redelighet

Statsministerens utspill provoserer den tidligere profilerte stortingsrepresentanten for Finnmark SV, Olav Gunnar Ballo.

– Jeg trodde valgkampen var over, og at hun som statsminister igjen ville opptre som en redelig politiker, sette seg inn i viktige saker som denne og gi et presist svar på hvordan hun og regjeringen vil løse de utfordringer som så godt er dokumentert, sier Ballo til TV 2.

Han er nå kommunelege i Finnmarks-kommunen Loppa, og av de mange Finnmarks-leger som i et varselbrev har framført sterk bekymring over den aktuelle situasjon i flyambulansetjenesten.

Torsdag var samtlige tre flyambulanser i nettopp hans fylke utmeldt på grunn av mangel på crew.

Også kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi i Vadsø ble oppgitt over statsministerens uttalelse.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i hennes beskrivelse, sier hun til TV 2.

Hun var også blant de mange i Finnmark legeforening som i forrige uke sendte et bekymringsbrev der en rekke kritiske merknader til stabilitet og beredskap ble fremmet til Helse Nord, Luftambulansetjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge og fylkeslegen i Troms og Finnmark.

– Det hun hevdet i Stortinget vitner om at hun ikke har god nok innsikt i situasjonen vi til daglig opplever. Jeg blir veldig bekymret når statsministeren uttaler seg som hun gjør, sier Larsen Mehmi.

– Tjenesten har ikke blitt bedre

Markus Pikkarainen er flysykepleier, ansatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, og en av helsearbeiderne som også bemanner flyene til operatørselskapet Babcock. Han er forundret over statsministerens påstand.

– Som tillitsvalgt for flysykepleierne kan jeg ikke se at tjenesten er blitt bedre på noen måte. Tallene for regularitet taler sitt eget språk. Nå må vi få vite hvordan statsministeren begrunner sin påstand om bedre tjeneste og hvordan den er styrket, sier Pikkarainen.

Også klinikkoverlege ved akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset Nord-Norge, og en av landets fremste akuttmedisinere, Mads Gilbert, er kritisk til statsministeren.

– En kvalifisert politisk usannhet, sier Gilbert om Solbergs påstand, til TV 2.

Han viser til at Luftambulansetjenesten HF selv har presentert tall som viser at den forrige operatøren Lufttransport leverte en tilgjengelighet fram til juni 2019 på 98,4 prosent.

Han sier flyambulansekrisen er en direkte følge av feil valg gjort i anbudsprosessen da man vektet kvalitet for lite.

– Med 11 færre piloter og ett fly mindre etter operatørskiftet, dårligere teknisk beredskap og stadige utmeldinger grunnet mannskapsmangel og tekniske problemer, bør selv statsministeren skjønne at ambulanseflytilbudet til befolkningen ikke har «bedre beredskap» enn tidligere. Den er klart svekket. Det merker vi daglig i planlegging og gjennomføring av ambulanseflyoppdrag i Nord-Norge, sier Gilbert.