Volkswagen Amarok er den nye feltvognen til det norske Heimevernet. I første omgang kjøper de inn 360 eksemplarer, dette kan øke helt opp til 700.
Volkswagen Amarok er den nye feltvognen til det norske Heimevernet. I første omgang kjøper de inn 360 eksemplarer, dette kan øke helt opp til 700.

Her er den nye militærbilen i Norge

Heimevernet bytter ut Mercedeser fra 80-tallet.

Når Heimevernet nå er i gang med å anskaffe helt nye feltvogner, er det ikke snakk om noen få biler.

Nei, her snakker vi en avtale på 360 eksemplarer i første omgang, med opsjon på inntil 700 biler totalt sett.

Etter en anbudsrunde valgte Heimevernet Volkswagen Amarok som sin nye feltvogn.

Importøren Harald A. Møller AS og Forsvarsmateriell har inngått en avtale med varighet på inntil 7 år for leveranse av feltvognene.

Moderne feltvogn

Nå er leveringene i gang. Under en høytidelig seremoni ved Lutvann leir denne uken ble de nye Amarok feltvognene overlevert HV-02.

– Tid er lik operativ evne for Forsvarsmateriell. For temmelig nøyaktig ett år siden signerte vi en rammeavtale med Harald A. Møller AS. Det er gledelig å kunne overrekke en moderne feltvogn, med oppdaterte trafikksikkerhetssystemer til Heimevernet. Feltvognene bygger på den kommersielt tilgjengelige Volkswagen Amarok og innehar kun nødvendige militære tilpasninger, sier nestkommanderende i Forsvarsmateriell, kontreadmiral Bjørge Aase.

Se hva Ingvar har gjort med sin Amarok

Her blir de første, nye feltvognene overlevert ved en høytidelig sermoni ved Lutvann leir.
Her blir de første, nye feltvognene overlevert ved en høytidelig sermoni ved Lutvann leir.

Bygger om for Forsvaret

Dette er for øvrig den største enkeltkontrakten som noensinne er inngått mellom importøren og en norsk kunde. Parallelt med rammeavtalen er det fremforhandlet en avtale som ivaretar service og ettermarkedstjenester for feltvognene i de 11 heimevernsdistriktene, gjennom hele levetiden.

Bilene kommer delvis modifisert fra fabrikk før de går til påbygger i Nederland, hvor de får kun nødvendige militære tilpasninger. Det er selskapet Modiforce som er påbygger og det har samme eierskap som Volkswagen-importøren i Nederland. Modiforce har også vært påbygger for et betydelig antall Amarok til det nederlandske forsvaret.

LES MER: Her er Forsvarets nye superbiler

Bytter ut gamle Mercedeser

Heimevernslagene er utrustet med to feltvogner i hvert lag, med kapasitet til å frakte åtte stridsutrustede soldater, inklusive alt lagsmateriell og forsyninger. Feltvognene er upansrede og føres på B-sertifikat.

Overleveringen av nye feltvogner til de enkelte HV-distrikter vil skje fortløpende utover høsten 2019 og første halvår 2020.

PS: Heimevernet har i dag Mercedes Geländewagen feltvogner som har vært i bruk siden 80-tallet. Disse har passert planlagt levetid og har også sikkerhetsmessige mangler. De har for eksempel ikke veltebøyle eller sikkerhetsseler for passasjerene.

Gabriels militærbil er fortsatt i bruk i Russland

Det norske Heimevernet har i dag feltvogner fra Mercedes som virkelig begynner å trekke på årene. Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret.
Det norske Heimevernet har i dag feltvogner fra Mercedes som virkelig begynner å trekke på årene. Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret.

Litt mer luksus: Sjekk denne bobilen