Raser mot «monstermaster» rett gjennom nabolag

Befolkningen i Oslo vokser, og det fører til større etterspørsel etter strøm. Nå har Statnett foreslått å sette opp nesten 40 meter høye høyspentmaster i tett bebygde strøk.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De er umulige å ikke få øye på. Ruvende 20 meter over bakken står høyspentledningene fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo. Likevel er de, ifølge lokalbefolkningen, tilpasset omgivelsene. Til en viss grad.

– De er jo ganske dominerende allerede i dag. Men det er jo bare å se for seg hvordan de blir dobbelt så høye og farget i rødt og hvitt, sier småbarnsfar Helge Kleivane og peker på strømmasten han har som utsikt fra stuevinduet.

Røde og hvite «monstermaster»

For utsikten til Helge og familien kan bli drastisk forandret om Statnett får på plass sitt førstevalg om hvordan den nye strømforbindelsen i Stor-Oslo skal bli bygget.

Statnett har sendt inn en konsesjonssøknad til NVE med to ulike forslag.

– Vi har søkt på to alternativer, både luftledning og et kabelalternativ. Og så har vi føringer fra Stortinget som sier at vi som hovedregel skal bygge luftledninger. Og kabel koster nærmere en milliard kroner mer, sier prosjektleder i Statnett, Siri Revelsby, til TV 2.

Provoserer

Nå er det opp til Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) å utrede hvilke av de to løsningene man bør gå for. Men Statnett har valgt luftledninger som førstevalg. Det provoserer lokalbefolkningen i Oslo og Bærum.

– Samfunnoppdraget til Statnett er å levere samfunnsøkonomisk og rasjonell drift. I søknaden fokuserer de bare på å redusere investeringkostnaden. Så de fokuserer bare på sin utgiftsside, og ikke på samfunnets utgiftsside. Og det er en stor svakhet, sier Lars Almklov som sitter i en av velforeningene i Bærum.

BEKYMRET: Helge Kleivane kan ende opp med røde og hvite monstermaster rett utenfor vinduet. FOTO: Magnus Nøkland/TV 2
BEKYMRET: Helge Kleivane kan ende opp med røde og hvite monstermaster rett utenfor vinduet. FOTO: Magnus Nøkland/TV 2

Statnett mener de har tatt med de riktige betraktningene i sin søknad.

– Vi ser at det er verdier ved å legge forbindelsen i bakken. Det er primært knyttet til frigjøring av areal og landskapsmessige endringer, sier Revelsby.

Redusert boligverdi med «kabelgløtt»

Mastene skaper lokal storm i Oslo vest og i Bærum. Tidligere denne uka samlet velforeninger fra Oslo og Bærum seg for å diskutere problemstillingen.

– Det vil jo kunne ha en langtidseffekt på et senere tidspunkt med en redusert boligverdi ved å bo i et beskjemmet område, sier Live Landmark, som selv bor i Bærum.

– Jeg vet ikke hvor mange som vil bruke «kabelgløtt» i boligannonsen sin, spør Eirik Andreassen ironisk.

For familien Kleivane på Ullern i Oslo vil en større mast få innvirkning på livskvaliteten.

– Det vil være veldig negativt for bomiljøet vårt, for hverdagen vår, sier Helge mens han ser på strømmasten utenfor vinduet.

– Vi bruker denne terrassen veldig lite fra før, legger han til.

Utsatt høringsfrist

NVE har nå utsatt høringsfristen fra 1. november 2019 til 1. januar 2020. På den måten får både lokalbefolkningen og politikerne bedre tid til å komme med synspunkter og forslag til tiltak.

Likevel er NVE ordknappe når det kommer til Oslo vest og Bærums fremtid.

– I hvor stor grad blir lokalbefolkningens stemme hørt i denne saken?

– Vi har ikke tatt stilling i saken, nettopp fordi vi har ønsker om at folk skal engasjere seg. Og så har vi disse møtene og denne høringen. Det er bra at folk engasjerer seg, og vi oppfordrer folk til å gjøre det. Vi har også notert oss at dette er en sak med stort engasjement i, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til TV 2.