Etter tre måneder med Babcock slår Markus sikkerhetsalarm

1. juli overtok selskapet Babcock flyambulansetjenesten. Nå slår tillitsvalgt Markus Pikkarainen og helsearbeidere alarm.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leger og sykepleiere i flyambulansetjenesten varsler om dårlig arbeidsmiljø og en bekymringsfull sikkerhetskultur.

Tre måneder etter at den britiske luftambulansegiganten Babcock overtok som operatør, tar de gjennom sine tillitsvalgte et kraftig oppgjør med selskapet som nå drifter de 11 statlige flyambulansene på syv baser over hele landet.

– Det her er helseminister Bent Høies ansvar. Han må rydde opp og sørge for at det blir en god og sikker flyambulansetjeneste for hele Norge, sier Markus Pikkarainen til TV 2.

– Avvik blir bortgjemt og dysset ned

«Etter at den nye operatøren Babcock overtok 1.juli i år, har arbeidsmiljøet på flere baser forverret seg», heter det i et varslingsbrev Pikkarainen og tillisvalgte har sendt Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge, fylkeslegen i Troms og Finnmark, samt selskapet som organiserer den statlige tjenesten, Luftambulansetjenesten HF.

Varslingen handler også om flysikkerhet og mangel på rutiner for rapportering av avvik og kritiske hendelser.

«Avvik blir på en måte bortgjemt og dysset ned. Ved noen baser oppleves en økende fryktkultur», skriver tillitsvalgte på flyambulansebasene i Kirkenes, Alta og Tromsø.

– Vi er en del av crewet. For oss er det viktig at vi har sikre flytjenester. For oss, for pasientene, for pårørende og ikke minst for mannskapet, sier den tillitsvalgte flysykepleieren.

Universitetssykehuset Nord-Norge har arbeidsgiveransvar for flere leger og sykepleiere på flyambulansene i Nord-Norge. I et oppfølgende notat etterlyses løsninger for intern og ekstern kommunikasjon i flyene, terrengvarslingssystem som ikke fungerer, og sårbare og tidsbelastende prosedyrer under oppstart. Faktorer som sies å være av kritisk betydning, og som utløser slitasje, sykdom og utmeldinger som fører til at fly ikke er operative.

– Bekymret

– Vi kan jo ikke ta stilling til detaljene i det flysykepleierne melder inn, men vi har for over en måned siden varslet helseminister Høye om at vi er svært bekymret. Ikke bare for beredskap og regularitet, men også for de menneskelige faktorene i flyambulansetjenesten, sier klinikkoverlege Mads Gilbert til TV2.

Hans Skog-Andersen, flyoperativ sjef i Babcock SAA, bekrefter å ha mottatt flere avviksrapporter.

– Vi tar det på største alvor, vi går i dialog, vi er rundt og vi informerer om de systemene vi har. Skal vi drive et flyselskap, så er vi avhengig av å få rapporter inn.

Men at piloter og ansatte på grunn av av frykt vegrer seg for å melde avvik, nekter han for.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i en slik fryktkultur, sier han.

Ustabilt operativt nivå

Men de som administrerer flyambulansetjenesten til daglig er bekymret for konsekvensene av at så mange fly, så ofte ikke er operative.

– Tirsdag var en stor del av den norske flyambulanseflåten utmeldt, og i dag morges var tre av fire fly i Troms og Finnmark utmeldt. Vi kan ikke planlegge pasienttransportene slik vi gjorde før, fordi det er så ustabilt, sier Mads Gilbert.

Etter flere tiår som operatør for den statlige flyambulansetjenesten ble norske Lufttransport 1. juli satt på bakken. Deres anbud ble vurdert som best på kvalitet, med flere fly og piloter, men pris ble avgjørende da den britiske giganten Babcock gjennom sitt skandinaviske datterselskap ble gitt oppdraget for alle flyoperasjoner.

Etter den dato har beredskapen, og tilgangen på fly, ikke vært tilfredsstillende, de som organiserer tjenesten.

Leverer ikke i henhold til kontrakt

– Den er ikke i henhold til kontrakt, og sånn sett er den ikke god nok, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF til TV 2.

24. september var for eksempel seks av ni fly på de syv basene utmeldt i kortere eller lengre tid. Ifølge kontrakten skal Babcock ha 98,4 prosent av flyene operativ til enhver tid. I juli var tilgjengeligheten på bare 69,8. Det forklares blant annet med tekniske problemer på helt nye fly.

– Vi tar det her på største alvor. Vi jobber for å sikre leveransen, og vi jobber nå sammen med fabrikant på det her, forklarte flyoperativ sjef Hans Skog-Andersen i Babcock.

Også legeforeningen i Finnmark er bekymret, ikke minst med tanke på at det nå går mot vinter, med mørketid og uvær.

– Vi må ha fly i drift på alle baser for å dekke opp for pasientene i de forskjellige helseregionene, og spesielt i Finnmark, der det er så stor avstand til lokalsykehusene, sier Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø.

Også legene er bekymret

Og nå har også sykehusleger og sykepleiere som bemanner Babcocks fly i Troms og Finnmark sendt et bekymringsbrev til involverte og ansvarlige helseforetak.

– Jeg er kjent med det brevet, ja. Vi vi tar det på største alvor. Det gjør vi, sier Skog-Andersen.

– Skandale

Arbeiderpartiet reagerer kraftig.

– Skandalen er et faktum, sier Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkhol.

Flyambulanseopprøret har også nådd Stortinget, der det igjen fremmes krav om tiltak.

– Vi har i over et år etterspurt trygghet for denne tjenesten. Nå er det fagfolkene som har ansvaret for å ivareta innbyggerne, og pasienter som ber om å blir hørt, sier hun.

Blant dem er kommuneoverlegen i Vadsø.

– Dette kan i verste fall medføre at folk blir mer syke, og i aller verste fall at liv kan gå tapt, sier Britt Larsen Mehmi.

Hun utfordrer helseminister Bent Høie (H) til å engasjere seg. Det vil han foreløpig ikke. Et ønske fra TV 2 om et intervju om saken, ble onsdag besvart slik fra kommunikasjonsavdelingen i Helsedepartementet:

«Det er ikke naturlig at helseministeren kommenterer et varsel som er sendt til Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord, og som han ikke har sett. Fint derfor om dere kontakter dem om dette.»