SMELTER: Forskere fra Norge skal finne ut hvor raskt isen i Antarktis smelter. Det er en av nøklene til å forstå klimaendringene.  Foto: Natacha Pisarenko
SMELTER: Forskere fra Norge skal finne ut hvor raskt isen i Antarktis smelter. Det er en av nøklene til å forstå klimaendringene. Foto: Natacha Pisarenko

Slik vil norske Svein løse klimagåten i havet

BERGEN (TV 2): Nytt prestisjeprosjekt skal finne svar på ett sentralt spørsmål. – Dette er det mest spennende jeg har vært med på.

I forrige uke kom FNs klimarapport som viser at havet stiger dramatisk i fremtiden.Det store spørsmålet er når og om det såkalte vippepunktet kommer i Antarktis.Det betyr at temperaturen i havet stiger så mye at isen smelter uventet raskt.- Hvis vi greier å redusere usikkerheten rundt hvor mye havet stiger, så vil vi spare verden for veldig, veldig mye penger. Da vet vi hva vi skal planlegge for, sier Svein Østerhus, forsker hos NORCE i Bergen.Snø bevarer isen