SAMMENSLÅING: Ringerike tingrett vil være en av tingrettene som blir rammet av sammenslåingene.
SAMMENSLÅING: Ringerike tingrett vil være en av tingrettene som blir rammet av sammenslåingene. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Foreslår å legge ned to av tre tingretter

Domstolkommisjonens forslag om å legge ned to av tre tingretter her til lands og halvere antallet steder med en rettssal møter kraftig kritikk på Stortinget. Både opposisjonen og regjeringspartiet KrF varsler kamp mot forslaget.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter.

Ved en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22 vil samtlige fylker oppleve sammenslåinger.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år.

Rapporten ble overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Habilitetshensyn

Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannet.

«Regler om habilitet er viktig av hensyn til rettssikkerhet og tillit til domstolene. Tingretter med liten bemanning er sårbare for bindinger mellom aktørene i retten,» heter det i rapporten.

Kommnisjonens leder, sorenskriver Yngve Svendsen fra Kristiansand, mener forslaget innebærer en kvalitetsheving av domstolene:

– Det er nødvendig for å gjøre det som er det viktigste for oss. Sikre rettssikkerhet fremover, Sikre høy kvalitet i domstolene slik at domstolene kan gi folk det de er mest opptatt av, nemlig å få gode avgjørelser til riktig tid, Sier han.

– Sentralisering av verste sort

Senterpartiets justispolitiske talsperson, Emilie Enger Mehl, mener kuttene i domstolene er totalt uakseptable:

– Dette er sentralisering av verste sort. Her har regjeringen bestilt en utredning hvor de har bedt om en masse nedleggelser, og nå har de fått det. Domstolene blir sentralisert vekk fra folk. Vi kjenner igjen tankegangen fra politireformen og regionreformen. Stort er svaret på alt, sier Mehl.

Hun støttes av lederen i Justiskomiteen, Lene Vågslid fra Ap:

– Her har regjeringen sulteforet domstolene i mange år. Så mange ligger lagelig til for hogg. Derfor vil Ap styrke domstolene, se på digitaliseringsmulighetene og ikke fortsette denne sentraliseringstrenden og nedleggelsessirkuset som regjeringen ivrer for, sier hun.

KrF mot

Og KrFs Geir Toskedal punkterer regjeringens håp om å få flertall for Domstolkommisjonens kuttforslag:

– Forslaget er basert på gode faglige vurderinger, men når det gjelder å legge ned så mange tingsteder, så er vi nok imot det.

– Så slik blir det ikke?

– Nei det gjør det nok ikke.

Dermed er det lite trolig at forslaget som foreløpig ligger på bordet vil få flertall i Stortinget.

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Uendrede lagmannsretter

Det er ifølge kommisjonen også gunstig med større miljøer som kan være en pådriver for fagutvikling.

Når det gjelder lagmannsrettene, foreslår kommisjonen at de forblir uendret, bortsett fra at Borgarting lagmannsretts område blir gjort noe mindre.

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene.

 • Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.
 • Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.
 • Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.
 • Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.
 • Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.
 • Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.
 • Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.
 • Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.
 • Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.
 • Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.
 • Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.
 • Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.
 • Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.
 • Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.
 • Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.
 • Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.
 • Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.
 • Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.
 • Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.

Justisminister Jøran Kallmyr uttalte seg også etter fremleggingen av rapporten.

– Folk har generelt stor tillit til domstolene. Vi har akkurat mottatt rapporten, men jeg vet det er et solid stykke arbeid som ligger bak. Kommisjonen har gjort dristige valg, så vi skal nå sette oss ordentlig inn i dette, sier han.

Justisministeren møter kritikken fra opposisjonen med et skuldertrekk.

– Man bør først faktisk sette seg inn i hva faglige råd er før man tar bastante konklusjoner. Men det er jo slik arbeiderpartiet er blitt. De skal være populistiske.

Vedum opprørt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener Domstolkommisjonens forslag om å legge ned tingretter over hele landet er et rent bestillingsverk fra regjeringen.

– Det er helt utrolig det regjeringen har satt i gang. Jeg har nesten ikke ord, sier en opprørt Vedum til NTB.

Vedum mener det er svært viktig å opprettholde de små tingrettene ute i distriktene.

– Ut ifra et direktørperspektiv skjønner jeg at det er lettere å ha færre å styre over, færre sorenskrivere der ute. Men er det et mål at man skal klumpe staten sammen til noen få steder? Eller vil man at rettsstaten skal utvikles over hele landet? spør han.

Vedum viser blant annet til at fornærmede og folk som skal vitne i rettssaker, kan bli nødt til å reise inn til storbyene for å bo på hotell der når saken skal opp.

– Det skaper bare mer usikkerhet, sier han.

Så langt har også Ap og Sp varslet at de er imot tiltakene i kommisjonens rapport.

– Det er viktig med en faglig og politisk debatt om domstolenes arbeidsvilkår, men kravet til fagmiljø og robusthet må kunne løses på andre måter enn ved en massenedlegging av tingretter rundt om i landet, sier Toskedal.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, reagerer på at opposisjonspartiene Sp og Ap har skutt ned forslaget allerede før rapporten ble lagt fram.

– I stedet for å avvise alt på autopilot, vil Høyre jobbe grundig med rapporten. Det fortjener domstolene som har jobbet hardt i to år med dette, sier han.