FORBRUKER: En forbruker går rundt i Rema 1000 på Ensjø i Oslo.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix
FORBRUKER: En forbruker går rundt i Rema 1000 på Ensjø i Oslo. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

Forbrukeren

Slik blir forbrukerne i samfunnet påvirket av statsbudsjettet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forbruker:

 • 350-kronersgrensen for varekjøp fra utlandet avvikles. Etter dagens regler er varer med verdi under 350 kroner fritatt fra avgifter og toll. Dermed blir netthandel fra utlandet dyrere.
 • Alkoholavgiften økes med 2 prosent, både for sprit, øl og vin. Dette er i takt med prisstigningen. Avgiften på lettøl økes også med rundt 2 prosent.
 • Sukkeravgiften for brusdrikker består. Dermed blir det ikke noe prisfall på norsk brus, slik brusprodusentene hadde håpet på. Tvert imot blir avgiften prisjustert opp i budsjettforslaget.
 • Tobakksavgiften økes med 1,9 prosent for sigarer, sigaretter, røyketobakk, snus og skråtobakk, en ren prisjustering.
 • Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.
 • Grensene for boligsparing for ungdom (BSU) holdes uendret: Maksimalt sparebeløp per år er 25.000 kroner, og det totale beløpet er 300.000 kroner.
 • Fradraget for fagforeningskontingent holdes på samme nivå som i år, 3.850 kroner.

Kultur:

 • Regjeringen setter av 35 millioner kroner for oppstart av bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdø. Et nytt museum er foreløpig kostnadsberegnet til to milliarder kroner.
 • Bryggens museum i Bergen får 16 millioner kroner til oppgraderinger.
 • Det settes av 25 millioner kroner til mangfold, likestilling og integrering i kultursektoren.

Medier:

 • Kringkastingsavgiften avvikles fra 2020. Med dagens ordning betaler hver husstand en NRK-lisens på omtrent 3000 kroner årlig. Nå slipper nordmenn denne lisensen, men må i stedet betale en slags «NRK-skatt».

Les også: Disse slipper å betale for NRK

 • Pressestøtten økes med 40 millioner kroner. Støtten skal dreies for å stimulere til digitalisering.
 • Støtten til utvikling av dataspill økes fra 30 til 40 millioner kroner.
 • Støtten til den kontroversielle organisasjonen Human Rights Service videreføres. De siste to årene har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskudd. Tilskuddet prisjusteres ikke, men forblir på 1.835.000.

Skatt:

 • Regjeringen setter ned makssatsen for eiendomsskatt fra 5 til 4 promille i 2021. Det vil påvirke skatten i 101 kommuner. De rødgrønne har imidlertid varslet et mottrekk i flere storbyer, hvor folk dermed ikke vil nyte godt av skattekuttet.
 • Regjeringen vil utvide ordningen for gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskap. Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500.000 kroner til 1 million kroner. Regjeringen foreslår også å utvide ordningen til å omfatte flere selskap. I tillegg til at opsjonsfordelen dobles, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen fra 10 til 12. Det gjør at flere små selskap kan benytte ordningen.