NAV: I 2018 betalte NAV ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Det er 1,2 milliarder kroner hver dag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
NAV: I 2018 betalte NAV ut 430 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Det er 1,2 milliarder kroner hver dag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

NAV-brukeren

Slik påvirker statsbudsjettet dem som mottar penger fra NAV.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
  • Utbetaling til uføretrygd passerer 100 milliarder. Det eksakte tallet er 100,8 milliarder kroner.
  • Regjeringen kutter i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.
  • Regjeringen vil avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere. Totalt vil dette gi en innsparing på 119 millioner kroner i 2020. Disse pengene skal brukes til å styrke Navs oppfølging av unge mottakere av AAP.
  • Regjeringen går inn for å øke de årlige kuttene til alle statlige etater til 1 prosent, den såkalte ABE-reformen, som skal sikre effektivisering i statsforvaltningen. Kuttene tilsvarer 1,7 milliarder kroner.
  • Regjeringen reduserer stønaden for ekstrautgifter til fordyret kosthold ved glutenfri kost. En gjennomgang viser at de faktiske merutgiftene er lavere enn stønaden som gis, opplyser regjeringen.
  • Egenandeler på helsetjenester øker i tråd med forventet lønnsvekst på 3,6 pst. fratrukket 0,75 prosentenheter. Egenandelstak 1 øker fra 2369 til 2460 kroner, mens egenandelstak 2 øker fra 2085 til 2176 kroner.
  • Antall heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2.000. Regjeringen setter av 3,6 milliarder til formålet. Halvparten av pengene skal gå til å bygge nye plasser, mens resten skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.