ELDREOMSORG: Statsbudsjettet for 2020 inneholder flere forslag som vil påvirke eldres økonomi.
ELDREOMSORG: Statsbudsjettet for 2020 inneholder flere forslag som vil påvirke eldres økonomi. Foto: Colourbox

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

Pensjonisten

Slik vil statsbudsjettet påvirke pensjonister og eldre.

Helse:

  • Regjeringen foreslår en satsing på 400 millioner kroner til kjøkken på sykehjem og omsorgsbolig.
  • Det opprettes et eget eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.
  • Regjeringen foreslår ytterligere 24,7 mill. kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Tilbudet gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år, og skal gjøres landsdekkende innen 2024.
  • Egenandeler på helsetjenester øker i tråd med forventet lønnsvekst på 3,6 pst. fratrukket 0,75 prosentenheter. Egenandelstak 1 øker fra 2369 til 2460 kroner, mens egenandelstak 2 øker fra 2085 til 2176 kroner.
  • Sykehusene foreslås styrket med 1,56 milliarder kroner. Målet er å få ned ventetid og investere i nye sykehusbygg.

Eiendom:

  • Regjeringen setter ned maksgrensen for eiendomsskatt fra 5 til 4 promille. Det vil påvirke skatten i 101 kommuner.

Økonomi:

  • Endringen i NRK-lisensen som fradrag i personfradraget vil gjøre at pensjonister som ikke betaler skatt, slipper denne utgiften. En minstepensjonist vil spare 3.100 i året.
  • Det er ingen endring i formuesskatten, verken i innslagspunkt eller sats. Privatpersoner betaler 0,85 prosent formuesskatt til stat og kommune for nettoformue over 1,5 millioner kroner.

Reise:

  • Flypassasjeravgiften økes fra 75 kroner til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.

Relatert