UNG: Som ung er ikke økonomien alltid den beste. Statsbudsjettet kan påvirke hvor mye du vil å ha rutte med.
UNG: Som ung er ikke økonomien alltid den beste. Statsbudsjettet kan påvirke hvor mye du vil å ha rutte med. Foto: Colourbox

DETTE BETYR STATSBUDSJETTET FOR DEG:

Studenten / Ung voksen

Slik blir statsbudsjettet for deg som er student eller ung voksen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utdanning:

 • Studentene får høyere støtte via lånekassen, ved at studiestøtte gis i 11 av årets måneder, mot de ti månedene det tidligere har vært gitt støtte til.
 • Det blir satt av 50 millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.
 • 15 millioner kroner til digitale læremidler på samisk.
 • 60 millioner kroner til bygging av undervisnings- og forskningslokaler ved det nye Stavanger Universitetssjukehus (SUS) på Ullandhaug.
 • Opp mot 50 millioner kroner til forprosjektering av campus og samling av NTNU på Gløshaugen.
 • 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim, som skal være et ledende senter for havromsteknologi.
 • Det skal brukes 4,6 millioner kroner på å opprette 100 nye studieplasser som kan rullere mellom ulike utdanningssteder i distriktene.

Støtteordninger:

 • Regjeringen kutter i minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger fra 198.000 til 130.000 kroner. Endringen gjelder 12.000 mottakere under 25 år.
 • Regjeringen avvikler det såkalte «ung ufør»-tillegget, som utgjør 119 millioner kroner i 2020.

Bolig:

 • BSU-sparingen holdes uendret. Dette betyr at de under 34 år kan spare inntil 25.000 i året opp til 300.000 kroner. Du kan ved maksimal oppsparing trekke fra 5.000 kroner på skatten i året.
 • Det satses videre på bygging av studentboliger, med en økning på inntil 2.200 boliger.

Annet:

 • Fagforeningsfradraget holdes uendret på 3600 kroner neste år.
 • 350-kronersgrensen for varekjøp fra utlandet avvikles. Det betyr at netthandel fra utlandet blir dyrere.
 • Alkoholavgiften økes med 2 prosent, både for sprit, øl og vin. Dette er i takt med prisstigningen. Avgiften på lettøl økes også med rundt 2 prosent.
 • Tobakksavgiften får en ren prisjustering, og økes med 1,9 prosent.
 • Flypassasjeravgiften økes fra 75 kroner til 76,5 kroner for reiser med sluttdestinasjon i Europa, mens satsen for reiser ut av Europa endres fra 200 til 204 kroner.
 • Regjeringen jobber med sikte på å lansere nye pass og nasjonale ID-kort i 2020.