FAMILIE: En barnefamilies økonomi kan i stor grad påvirkes av statsbudsjettets prioriteringer.
FAMILIE: En barnefamilies økonomi kan i stor grad påvirkes av statsbudsjettets prioriteringer. Foto: Colourbox

Dette betyr statsbudsjettet for deg:

Barnefamilien

Slik påvirkes du av statsbudsjettet dersom du har barn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foreldre:

 • En økning i barnetrygden på 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år fra 1. september 2020.
 • Regjeringen vil gi førstegangsforeldre et eget tilbud om samlivskurs, som skal styrke parforholdet og gi foreldre trygghet i foreldrerollen.

Hjem og fritid:

 • Regjeringen innfører en forsøksordning med fritidskort i norske kommuner. Det settes av 60 millioner til ordningen neste år.
 • Regjeringen vil sette av 3 millioner i statsbudsjettet til en foreldretelefon for å hindre vold mot nyfødte barn.
 • Regjeringen vil styrke togtilbudet. Ni nye togsett skal fases inn, og det blir flere avganger både på Østfoldbanen og Vestfoldbanen.
 • Gebyret for å få nytt pass øker fra 450 kroner til 570 kroner. For barn øker prisen fra 270 til 342 kroner.

Skole:

 • Det settes et tak for hvor mye en SFO-plass kan koste for foreldre med lav inntekt. Prisen skal ikke tilsvare mer enn seks prosent av familiens inntekt for barn i første og andre trinn. Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov kan få gratis SFO fra neste år.

Barnevernet:

 • 308 millioner kroner mer bevilges til å øke kapasiteten og forbedre barnevernet.

Husholdning:

 • Sukkeravgiften for brusdrikker består. Dermed blir det ikke noe prisfall på norsk brus, slik brusprodusentene hadde håpet på. Tvert imot blir avgiften prisjustert opp i budsjettforslaget.
 • Skattelettet gjør at en familie med to fulle inntekter kan få et skattelette på så mye som 9000 i året, ifølge finansminister Siv Jensen.
 • Støtten til ekstrautgifter for fordyret kosthold ved glutenfri kost reduseres.
 • Elavgiften prisjusteres og økes med 1,9 prosent. Den vil ligge på 16,13 øre per kWh neste år, mot 15,83 i år.

Helse:

 • Egenandelen for helsetjenester øker i tråd med forventet lønnsvekst på 3,6 prosent, fra 2369 til 2460 kroner.
 • Ordningen med støtte til barnebriller settes til en fast sats på 1.200 kroner, mens satsen for ekstra tilpassede briller settes til 2.400 kroner.
 • Støtte til kosmetisk tannregulering bør fjernes, mener regjeringen. Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.