tv 2 avslører:

Personen som skulle sitte her hadde spisepause i minuttene før kollisjonen

Broen var ikke bemannet som normalt da fregatten seilte inn i Hjeltejorden ulykkesnatten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fremdeles lurer mange på hvordan det var mulig at en av marinens stoltheter, KNM «Helge Ingstad», dundret inn i en oljetanker ved Stureterminalen natt til 8. november i fjor. Det er ingen tvil om at årsaken er sammensatt.

Når Havarikommisjonens rapport skal legges frem om knappe seks uker, kommer den til å peke på at en rekke hendelser og uheldige sammentreff til slutt endte katastrofalt.

TV 2 kan i dag avsløre at de fem posisjonene på broen om bord på ulykkesfregatten ikke var bemannet helt som normalt da fregatten seilte inn i Hjeltefjorden ulykkesnatten.

Den menige som var styrbord utkikk, hadde spisepause og satt i messen i minuttene før ulykken. Havarikommisjonen har slått fast at det er vesentlig at brobesetningen hadde en feil virkelighetsoppfatning av situasjonen og derfor forvekslet oljetankeren «Sola TS» med Stureterminalen.

Stureterminalen kom på fartøyets styrbord side. Da utkikken var ferdig å spise og kom tilbake på broen, var det etter det TV 2 erfarer allerede en kritisk situasjon.

Noen sekunder senere smalt det.

Opplæring på engelsk

Av de fire i den faste besetningen som var igjen på broen, deltok to i opplæring av nytt mannskap. Det pågikk nemlig etter det TV 2 erfarer opplæring av både vaktsjef og plotter natten da ulykken skjedde. Én av disse var fra USA, slik at opplæringen måtte skje på engelsk.

Det er vaktsjefen som har det øverste ansvaret på broen under seilas. Han har bistand av en vaktsjefassistent, og de to står omtrent midt på broen. Like bak dem står en rormann.

HAVARERTE: «Helge Ingstad» fikk en stor flenge i skroget, tok inn vann og sank på grunt vann. Dronefoto: TV 2
HAVARERTE: «Helge Ingstad» fikk en stor flenge i skroget, tok inn vann og sank på grunt vann. Dronefoto: TV 2

I tillegg til de tre som befinner seg midt på broen, er det én utkikk på babord side og én på styrbord side. Slik sett står besetningen ganske spredt på broen: En helt babord, tre i midten og en helt til styrbord.

Men da KNM «Helge Ingstad» seilte inn i Hjeltefjorden, var det altså seks personer på broen. I minuttene da mannskapet må ha seilt uten oversikt, hadde fem av de seks posisjonen sin på midten av broen – mens styrbord utkikk, som vanligvis har posisjon helt ute på styrbord broving, var i messen.

Slik kan man si at dynamikken på broen var noe uvanlig forut for ulykken.

Vaktsjefen bestemmer

Det er ikke slik at man er pålagt å ha styrbord utkikk til enhver tid. I Sjøloven står det at man skal ha «tilstrekkelig» utkikk, og dette er en vurderingssak. Det er vaktsjefen som skal vurdere det løpende behovet.

Vaktsjefen har anledning til å flytte rundt på andre besetningsmedlemmer dersom noen må ha pause – eller beordre andre til å overta funksjonen i tillegg til sin egen. Man kan også velge en løsning der man følger ekstra med på instrumentene eller gjør andre tiltak for å kompensere at en funksjon har pause.

En utkikk er på mange måter et verktøy vaktsjefen har på lik linje som et instrument – det må brukes riktig for at det skal fungere.

137 OM BORD: Det var klarvær og god sikt da skipene kolliderte. Her ligger fregatten til kai ved Haakonsvern. Dronefoto: Geir Hundeide / TV 2
137 OM BORD: Det var klarvær og god sikt da skipene kolliderte. Her ligger fregatten til kai ved Haakonsvern. Dronefoto: Geir Hundeide / TV 2

Det finnes mange typer fartøy – også militære – som ikke har utkikksposter som del av standardoppsettet på broen. Men fregattene har det – og det er ingen tvil om at formålet med en egen utkikk er å unngå hendelser av typen som skjedde for snart ett år siden.

Sjefen for den norske marinen, flaggkommandør Rune Andersen, sier han gjerne ville ha kommentert TV 2s opplysninger – men at han vil forholde seg til politiets anbefalinger om å vente til rapportene fra de forskjellige instansene er offentliggjort.

Likevel forklarer han at marinen har rutiner for hvordan man ivaretar oppgavene når forskjellige funksjoner om bord trenger pauser eller avløsning.

Sju på broen har fått lese rapporten

Andersen er en av få som har fått lese Havarikommisjonens rapport, som nå er ute på høring. Den er sendt til de sju personene som var på broen da fregatten kolliderte, til marinesjefen, Kystverket (som er ansvarlig for trafikksentralen) og til rederiet som eier tankbåten.

Andersen presiserer at enkeltforhold, som hvem som var på broen og ikke, bare er del av et stort og sammensatt bilde.

SJEF: Flaggkommandør Rune Andersen vil ikke kommentere saken før havarirapporten er offentliggjort. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
SJEF: Flaggkommandør Rune Andersen vil ikke kommentere saken før havarirapporten er offentliggjort. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Det er ikke slik at man her har trykket på én feil knapp som har ført til kollisjonen. Dette er komplekse ting, med et komplekst samspill mellom menneske og maskin, presiserer flaggkommandøren.

Han ser frem til ettårsdagen for ulykken når Havarikommisjonen skal offentliggjøre rapporten, fordi han vet at mange har spørsmål rundt det som skjedde om bord. Andersen sier han ikke tror det vil være mange ubesvarte spørsmål etter at Havarikommisjonens rapport er lagt frem.

Etter det TV 2 erfarer, vektlegger Havarikommisjonens rapport – som altså foreløpig er hemmelig – at ulykken skyldes en rekke uheldige sammenfall, en kjede av små feil eller dårlig kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene. Dette er også feil som er gjort av andre enn dem på fregatten.

– Selv om ikke én av tingene som gikk galt denne natten alene var nok til at ulykken oppstod, kunne en av dem forhindret ulykken hvis ting hadde blitt gjort annerledes, sier en kilde sentralt i granskingen til TV 2.

Om mangelen på styrbord utkikk betraktes som en slik viktig puslespillbit av Havarikommisjonen, vil vi først få vite på ettårsdagen den 8. november.