Audi e-tron, nå også med blålys! Foto: Frank Williksen.
Audi e-tron, nå også med blålys! Foto: Frank Williksen.

Én ting gjør denne bilen helt unik

Nå håper de akuttbilen vil inspirere andre.

Elbilene finner veien inn på stadig nye innsatsområder. De første Tesla begravelsesbilene har allerede vært i drift en tid, og nå er ambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus først i Norge med å sette inn en ren elbil som akuttbil.

– Etter å ha vurdert både Tesla Model X, Mercedes-Benz EQC og Audi e-tron, falt valget på den siste, forteller stasjonsleder Tommy Buch Abrahamsen, leder servicefunksjon ved ambulansetjenesten i OUS.

– Valget var resultatet av en totalvurdering av pris, lastekapasitet, plass og rekkevidde. Her kom altså Audi best ut totalt sett. Tesla Model X har våre kolleger i København som legebil, men erfaringene deres har vært litt blandet. Dette, og en prisforskjell i Audis favør, ble utslagsgivende, forteller han.

Bakgrunnen for at en elbil ble valgt som akuttbil denne gang, er å finne i OUS’ status som miljøsykehus siden 2018, og sykehusets konsekvente miljøfokus som også omfatter bilparken.

Akuttbil er spydspissen

– Ja, miljøfokuset er gjennomført. Ambulansetjenesten har et stort antall kjøretøy, og det var naturlig at man så etter en mer miljøvennlig bil når en av akuttbilene nå skulle skiftes ut. Akuttbilene har ikke samme krav til vektkapasitet som ambulanser, derfor var elbil et mulig alternativ her, forteller Abrahamsen til Broom.

Han forklarer hva en akuttbil er:

– Akuttbilen er selve spydspissen i tjenesten. Den er enmannsbetjent, og rykker ut først for å yte den første livreddende innsatsen og stabilisere skadde inntil ambulansen kommer og tar over. Akuttbilen har mer og mindre det samme utstyret som en ambulanse, også med akuttbag for voksne og barn.

– Håpet er at vårt eksempel skal friste andre til å følge etter. Interessen er stor blant ambulansefolk over hele landet, sier Tommy Abrahamsen til Broom. Foto: Frank Williksen
– Håpet er at vårt eksempel skal friste andre til å følge etter. Interessen er stor blant ambulansefolk over hele landet, sier Tommy Abrahamsen til Broom. Foto: Frank Williksen

Paramedic

– Er det lege som bemanner en akuttbil?

– Nei, det er en paramedic. Dette er en ambulansearbeider med videreutdannelse, hovedsakelig innenfor akuttmedisin. Dette er i dag et Bachelor-studium som for tiden har 60 studenter hvert år på Oslo Met, foruten studenter ved flere andre universiteter rundt om i landet. Behovet er stort – det er en paramedic på hver ordinære ambulanse i tillegg til ambulansearbeideren.

– En paramedic som skal betjene akuttbil vil være en ansatt med mye fartstid og erfaring, sier Abrahamsen, som legger til at den nyinnkjøpte akuttbilen skal settes i tjeneste i Asker og Bærum, med stasjon på Bærum sykehus.

Se hva som blir sykebil nå

OUS pionér på elbil

– Hvilke forventninger har dere til den nye bilen?

– Håpet er at bilen skal fungere så godt i akuttfunksjonen at vi kan utvide med flere elbiler etter hvert som akuttbiler skiftes ut. Vi har fem slike i vårt nedslagsfelt, og med de gunstige økonomiske effektene ved å gå over til eldrift, er det klart vi gjerne vil bruke samme konsept når de andre akuttbilene skal skiftes ut.

– Nå skal vi gjennomføre en rekke tester av bilen – også på bane – for å få frem mer data om forbruk, lading, rekkevidde med mer. I januar skal vi gjennomføre tilsvarende testprogram for å se hvilke utslag vinterdriften gir, sier Tommy Abrahamsen videre til Broom.

– OUS påtar seg pionérrollen her?

– Ja, du kan gjerne si det. Vi håper jo at dette vil inspirere andre, og at de kan nyttiggjøre seg erfaringene vi høster ved å gå foran og vise vei.

Avansert GPS- og kommunikasjonsutstyr er et must, viser Tommy Abrahamsen i OUS. Foto: Frank Williksen
Avansert GPS- og kommunikasjonsutstyr er et must, viser Tommy Abrahamsen i OUS. Foto: Frank Williksen

4,6 millioner kilometer i fjor

– Hva slags tilbakemeldinger får dere fra kolleger?

– Ambulansefolk over hele Norge er veldig spente på dette prosjektet. Elbil er jo naturligvis også aktuelt for legebilene, og passer like godt her som til en akuttbil, så nysgjerrigheten er stor, det er det ingen tvil om.

– Vi forventer at den nye akuttbilen vil få en årlig kjørelengde rundt 30.000 kilometer i Asker og Bærum, og det sier jo litt om hvor mye vi faktisk kan spare på drivstoff alene, understreker han.

– Hva med eldrift for vanlige ambulanser?

– Det er nok langt igjen før eldrift er et reelt alternativ her. Både vektkrav og rekkevidde er en effektiv hindring for dette. Men når den rette elbilen kommer, er vi klare også for ambulanser, sier han videre.

Ambulansetjenesten i Oslo Universitetssykehus dekker Oslo, Akershus og Glåmdal, med i alt 130 biler, reservebiler medregnet.

Bilene som går mest har en årlig kjørelengde opp mot 150.000 kilometer, og totalt tilbakela ambulansetjenestens biler i fjor en strekning på 4,6 millioner kilometer!

Se hva som skal bli ambulanse nå!

Se video av den elektriske akuttbilen under: