SKEPTISK: Flere aktører er skeptiske til de foreslåtte innstrammingene i boliglånsforskriften.
SKEPTISK: Flere aktører er skeptiske til de foreslåtte innstrammingene i boliglånsforskriften. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix / Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS

Vil stramme inn låneregler:

Boligtopp: – Disse vil bli hardest rammet

Finanstilsynet foreslår strengere regler for å få boliglån, og onsdag ble det holdt innspillsmøte om forslaget. – De unge vil bli hardest rammet av dette, sier boligtopp.

Finanstilsynet foreslår ytterligere innstramminger i boliglånsforskriften fra nyttår, når dagens boliglånsforskrift utgår.

Flere av aktørene har reagert på forslaget, og har uttalt at det kan gi uro og prisfall i boligmarkedet. Derfor holdt finansminister Siv Jensen innspillsmøte om forslaget onsdag.

– Det er mange som ikke vil få anledning til å kjøpe seg bolig hvis disse innstrammingene gjennomføres, sier konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS, Marianne Gjertsen Ebbesen, til TV 2.

– Hardt for unge

Et av forslagene fra Finanstilsynet er å senke boliglånet man kan få innvilget fra maks fem ganger inntekt til 4,5 ganger inntekt.

– Én av tre lån vi har innvilget i år, ville ikke kunne blitt innvilget med den regelen, sier Ebbesen.

Hun tror innstrammingen vil kunne gå hardt utover unge boligkjøpere i de store byene.

– Det er de unge vi tror vil rammes hardest av dette. Hvis man har en lønn på 550.000 og studiegjeld, vil man antakeligvis ikke kunne kjøpe bolig i Oslo, sier konserndirektøren.

  • At grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • At fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.
  • Å oppheve den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger.

Kilde: NEF

Statistikk fra Eiendom Norge viser at de 10 prosent billigste boligene i Oslo koster rundt tre millioner kroner. Hvis de nye reglene blir innført, vil ikke den ovennevnte gruppen kunne kjøpe seg bolig.

– Ikke riktig

Ebbesen peker på at innstrammingen ikke bare vil ramme de unge som skal inn på boligmarkedet.

– Hvis man går gjennom et samlivsbrudd eller er et par som skal ha barn, kan man ha sterkt behov for å kjøpe ny bolig. Forslaget til en strengere boliglånsforskrift vil antagelig også ramme disse gruppene, sier hun.

Konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS, Marianne Gjertsen Ebbesen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS
Konserndirektør for bank og eiendomsmegling i OBOS, Marianne Gjertsen Ebbesen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / OBOS

OBOS sin vurdering er at boligmarkedet er i balanse, og at innstrammingen kan føre til at mange ikke får kjøpt seg bolig.

– Forrige gang reglene ble strammet inn hadde vi et boligmarked som var veldig annerledes enn i dag. Da virket det nesten som folk var desperate fordi de var redde for at markedet skulle gå fra dem, sier Ebbesen, og legger til:

– Nå har vi ikke et marked med svært høy prisvekst, og det virker derfor ikke rett å stramme inn mer nå.

Vil redusere fleksibilitet

I tillegg til innstramming rundt inntekt, foreslås det også å stramme inn fleksibilitetskvoten. I dag har bankene mulighet til å gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller alle kravene til å få lån.

Avvikskvoten ligger på ti prosent nasjonalt, og Finanstilsynet foreslår å redusere kvoten til fem prosent.

– Ved å senke avvikskvoten reduserer man rommet for et bankfaglig arbeid. Det tar fra oss muligheten til å vurdere kunden på samme måte som vi gjør i dag, forklarer Ebbesen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier hun lytter til alle innspill.

– Engasjementet rundt Finanstilsynets forslag til boliglånsforskrift er stort. Vi er en regjering som er opptatt av å lytte til folk, organisasjoner og bedrifter. Jeg vil derfor i tillegg til den ordinære høringsrunden invitere til et innspillsmøte, sier Jensen.

Ikke enig

Forbrukerrådet er på sin side positive til å redusere boliglånet til 4,5 ganger inntekt istedenfor 5 ganger inntekt.

– Gjelden fortsetter å øke på en ikke-bærekraftig måte, og vi ønsker å beskytte folk mot å få innvilget et lån de åpenbart ikke vil være i stand til å betjene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til TV 2.

Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet
Direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket. Foto: Forbrukerrådet

Hun forteller at Forbrukerrådet er bekymret for nordmenns låneopptak, og kombinasjonen forbrukslån og boliglån.

– Det er mange forbrukere som kommer i en sårbar situasjon og som får store utfordringer med å betale gjelden, sier Blyverket.

– Kortsiktig

Både banker og eiendomsbransjen har vært åpne om at de ikke mener slike reguleringer trengs. Som Marianne Gjertsen Ebbesen i OBOS, peker flere på at innstrammingene kan stenge førstegangskjøpere ute av markedet.

Det mener Blyverket i Forbrukerrådet at er en kortsiktig analyse.

– Denne typen reguleringer kan føre til en dempet boligprisvekst, som igjen kan føre til at det kan bli enklere å kjøpe bolig, sier hun.

Der Forbrukerrådet derimot kan si seg enig med bankene og eiendomsfirmaene, er når det gjelder fleksibilitetskvoten.

– Vi ser at bankene har behov for fleksibilitet. Vi tror ikke det er lurt å redusere avvikskvoten til fem prosent, sier hun.