DRAMATISK: De neste 80 årene kan havnivået stige med en hel meter, viser FNs klimarapport om hav og is.
DRAMATISK: De neste 80 årene kan havnivået stige med en hel meter, viser FNs klimarapport om hav og is. Foto: Scanpix

FNS spesialrapport om klima:

Is på størrelse med hele Oslo smelter hvert år

Isen smelter fortere enn noen har forutsett. Økt havnivå, superstormer og uforutsigbart vær vil ramme 280 millioner mennesker over hele kloden, hvis man ikke kutter i utslippene, ifølge FNs klimarapport om hav og is.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Oppvarmingen av Arktis er akselererende, noe som fører til at havisen smelter stadig fortere. Det er et av hovedfunnene i spesialrapporten til FNs klimapanel som presenteres onsdag.

To års arbeid med bidrag fra over 100 forfattere fra mer enn 30 land viser hvordan klimaendring påvirker havet, kysten og isen i polare strøk og fjellområder.

Smelter raskere enn forutsett

Ny forskning fra ice2ice prosjektet som kom forrige uke viser at når Grønlandsisen smelter, danner det seg store vannlommer i isen nær kysten, noe som etterhvert vil gjøre at den vil smelte betydelig raskere enn det vi har sett hittil.

  • Havnivået stiger 3,66 millimeter per år. Det er 2,5 ganger raskere enn i perioden 1900 til 1990.
  • Verdens hav har allerede tapt 1–3 prosent av oksygenet i de øvre nivåene siden 1970. Havene vil miste mer ettersom oppvarmingen fortsetter.
  • Fra 2006 til 2015 har issmelting fra Grønland, Antarktis og verdens isbreer akselerert. Nå smelter 650 milliarder tonn is per år.
  • I de arktiske områdene er snødekket i juni måned mer enn halvert siden 1967, en nedgang på nesten 2,5 millioner kvadratkilometer.
  • I Arktis har havisen i september hatt en nedgang på nesten 13 prosent per tiår siden 1979. Årets nivå er det nest laveste som noen gang er registrert. Hvis utslippene fortsetter som i dag, vil det ved slutten av århundret være 10–35 prosents risiko hvert år for at havisen vil være fullstendig borte i september.
  • Sjødyrbestanden vil trolig minke med 15 prosent, og fiske ventes å avta med 21–24 prosent i løpet av dette århundret på grunn av klimaendringer.
  • For første gang sier det internasjonale klimapanelet at enkelte øystater sannsynligvis vil bli ubeboelige.

Dette bekreftes også av FNs klimarapport som viser at Grønlandsisen er den største enkeltbidragsyteren til den pågående havstigningen.

Isen dekker 85 prosent av Grønland, men årlig smelter like mye is tilsvarende hele Oslo kommune - vel 400 kvadratkilometer.

Konsekvenser av denne oppvarmingen er også at havnivået øker med 3,6 millimeter hvert år. Det er 2,5 ganger fortere enn det gjorde i perioden 1900-1990, og kan ytterligere firedobles iløpet av dette århundret.

Havnivået kan stige én meter

De neste 80 årene kan havnivået stige med en hel meter, med mindre utslipp kuttes drastisk, mener forskerne. En slik havstigning vil gjøre 100-årsflommer vanlige, og det vil være kritisk for lavtliggende øystater og kystbyer.

Dette kan få konsekvenser for 280 millioner mennesker som bor i disse områdene, ifølge rapporten. Hvis den globale oppvarmingen overstiger to grader, kan dette antallet bli enda høyere.

I tillegg til hyppigere hundreårsflommer, vil vi se flere ødeleggende sykloner tilsvarende den vi nylig så på Bahamas, og uforutsigbare årstider. I tillegg vil Skandinavia miste 80 prosent av breene innen år 2100.

Issmeltingen fører til mer shipping og økt turisme i de sårbare arktiske områdene – noe som igjen har negativ effekt på klimaet, påpeker forskerne.