Kraftkarer på luftig jobb for å sikre gassmilliarder

EIDE (TV 2): Dette er kraftlinjene som sørger for at milliardene strømmer inn i den norske gasskassa. Da må de stelles ekstra godt med av montørene fra Statnett.

– Det blir forholdsvis dyrt hvis denne linja faller ut, sier anleggsleder Bjørn Granly i Statnett.

Det har han helt rett i.

Granly står oppe på fjellet Vasskorheia på Eide på Nordmøre og studerer de mektige kraftlinjene som går fra Sunndalsøra og ut til gassanlegget på Nyhamna.

420 000-volts linjen sørger for levering av strøm til pengemaskinen på Aukra som pumper gass ut i Europa – og milliarder inn i statskassa.

– For å sikre stabil og god levering må linjene vedlikeholdes. Nå er Ormen Lange stengt for at vi skal få gjort jobben vårt, forteller Granly.

Enorme verdier

Og mens Granly og hans 40 medarbeidere jobber på spreng med å gjøre vedlikeholdsarbeidet på kraftlinja, er det altså full stopp på Nyhamna.

– Gasscos gassprosesseringsanlegg på Nyhamna håndterer all gass fra feltene Ormen Lange og Aasta Hansteen. Dersom prosessanlegget stopper, vil gasstrømmen fra disse feltene stoppe, og dermed også en betydelig andel av gassleveransene til Europa, opplyser kommunikasjonsdirektør Randi Viksund i Gassco.

Hver time som Nyhamna-anlegget er stengt, er lik over fire millioner kroner i utsatt gassomsetning. Eller 100 millioner kroner om dagen. Eller én milliard kroner de dagene Statnett driver vedlikehold.

– Energimengden i naturgassen som går gjennom anlegget på en normal dag tilsvarer nesten det dobbelte av en dagsproduksjon fra norsk vannkraft og representerer enorme verdier. Derfor er det viktig at vedlikehold på anlegget, tilhørende produksjonsfelt og på strømnettet utføres koordinert for at dette skal bli effektivt og ikke ta lenger tid enn nødvendig, opplyser Viksund.

PENGEMASKIN: Gass-anlegget på Nyhamna i Aukra kommune er helt avhengig av strøm fra Statnetts linjer. Foto: Per Chr. Dyrø.
PENGEMASKIN: Gass-anlegget på Nyhamna i Aukra kommune er helt avhengig av strøm fra Statnetts linjer. Foto: Per Chr. Dyrø.

Høyt henger de

Den er en luftig operasjon som har foregått på det som er en av Midt-Norges viktigste kraftlinjer. I spesiallagde vogner henger montørene opptil 60 meter over bakken mens de skifter 1600 avstandsholdere.

SPENNING I JOBBEN: I spesialvogner som henger på kraftlinjene jobber energimontørene med vedlikeholdsarbeid. Foto: Arne Rovick/TV 2.
SPENNING I JOBBEN: I spesialvogner som henger på kraftlinjene jobber energimontørene med vedlikeholdsarbeid. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Disse avstandsholderne sørger for å holde sammen kraftlinjene slik at de ikke blir skadet når det er vind og vær. Det er slitasje på disse som kan føre til at det blir utfall på ledningen, sier anleggesleder Bjørn Granly som legger til at linjene vedlikeholdes hvert fjerde år.

SJEF: Anleggsleder Bjørn Granly i Statnett. Foto: Arne Rovick/TV 2.
SJEF: Anleggsleder Bjørn Granly i Statnett. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Det er en helt spesiell operasjon å få utført vedlikeholdet. Tidlig om morgenen blir mannskapet fra Statnett og utstyr fløyet ut i terrenget med helikopter. Tre montører tar seg opp i vognene og henger der til arbeidsdagen er over.

– Det kan være en nokså sur og kald opplevelse med mye vind, spesielt for de som henger i linjekurven, forklarer Granly.

– Da er det jo nærliggende å spørre hva som skjer hvis det oppstår presserende behov som å gå på toalettet?

– De kommer seg ingen vei, så har de behov for et eller annet så må det løses oppe der, humrer anleggslederen.

Ikke se ned!

Montørene i lufta har god hjelp av bakkemannskapet som styrer vinsjene som manøvrerer vognene frem til neste avstandsholder.

– Det blir litt venting, men det går fint. Husk det er en viktig jobb vi holder på med, kommenterer Odd Gunnar Bugge, som har jobbet i Statnett i 40 år.

VINSJAN PÅ FJELLET: Kristian Nordahl-Pedersen, Kevin Kvande Mauseth og Odd Gunnar Bugge sørger for å vinsje kollegene som sitter i vognene oppe på høyspentlinja. Foto: Arne Rovick/TV 2.
VINSJAN PÅ FJELLET: Kristian Nordahl-Pedersen, Kevin Kvande Mauseth og Odd Gunnar Bugge sørger for å vinsje kollegene som sitter i vognene oppe på høyspentlinja. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Etter en lang arbeidsdag i vogna, klatrer Håkon Marius Hansen ned fra høyspentmasta og får fast grunn under føttene.

– Det føles godt! Men det er faktisk deilig å være ute der når det ikke blåser og regner, sier Hansen.

– Det er ingen jobb for folk med høydeskrekk?

– Bare ikke se ned, pleier jeg alltid å si. Det er det som er trikset, forteller Hansen.

HELT PÅ NETT: Helikopteret fra Fonnafly løfter med stor presisjon på og av vognene som energimontørene henger i for å utføre vedlikeholdsarbeidet. Foto: Arne Rovick/TV 2..
HELT PÅ NETT: Helikopteret fra Fonnafly løfter med stor presisjon på og av vognene som energimontørene henger i for å utføre vedlikeholdsarbeidet. Foto: Arne Rovick/TV 2..
Lik TV 2 Nyhetene på Facebook