SYKDOM: Hundesykdommen har rammet mange. Illustrasjonsfoto. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
SYKDOM: Hundesykdommen har rammet mange. Illustrasjonsfoto. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Minst 173 hunder har blitt syke siden 1. august

Mattilsynets foreløpige kartlegging viser at minst 173 hunder har blitt syke av den mystiske «hundesykdommen». De to siste dagene har det vært seks nye tilfeller hvorav en hund døde.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mattilsynet jobber med å kartlegge antall sykdomstilfeller blant hunder i Norge.

Kartlegging viser så langt at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré, av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august.

De to siste dagene har det kommet seks meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av disse døde, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Tilfellene kommer fra Akershus, Finnmark, Oppland og Østfold. Samtlige fylker i Norge har hatt tilfeller av syke hunder.

Ingen likhetstrekk

Mattilsynet holder fortsatt fast ved at mange av tilfellene er fra noen fylker på Østlandet.

Det er foreløpig ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

Mattilsynet understreker at det er et omfattende arbeid å systematisere data om hundene som har hatt symptomene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom disse.

– Vi fortsetter å bearbeide informasjon fra kartleggingen, i tillegg blir det obdusert hunder, og vi mottar prøver av syke hunder fra veterinærklinikker, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Slik ser tilfellene av syke hunder ut fordelt på fylker:

 • Oslo: 56
 • Akershus: 27
 • Østfold: 6
 • Hedmark: 14
 • Oppland: 2
 • Buskerud: 16
 • Vestfold: 3
 • Telemark: 5
 • Rogaland: 2
 • Vest-Agder: 5
 • Aust-Agder: 9
 • Hordaland: 2
 • Møre og Romsdal: 6
 • Sogn og Fjordane: 2
 • Trøndelag: 8
 • Nordland: 3
 • Troms: 4
 • Finnmark: 3

Mattilsynet skriver at det kan være en forskjell på tallene over nye tilfeller som løpende har blitt meldt til Mattilsynet, og svar fra spørreundersøkelsen, blant annet når det gjelder geografisk område, alt ettersom tilfellet har blitt registret med behandlende veterinær eller hundeeiers fylke.

Kilde: Mattilsynet

Fortsatt ukjent årsak

De 173 tilfellene har kommet via spørreundersøkelsen som er sendt til veterinærer. Mattilsynet får i tillegg løpende meldinger om nye tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

Via spørreskjemaene har det så langt kommet utdypende informasjon om 18 av de døde hundene.

– Mattilsynet og Veterinærinstituttet har utelukket en rekke virus, bakterier og sykdommer. Samtidig letes det fortsatt bredt etter mulige årsaker, sier Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

Færre tilfeller

Veterinærinstituttet har obdusert 15 hunder, som alle viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Bakterien Providencia alcalifaciens har så langt blitt påvist hos tolv av disse.

Bakterien har den også blitt påvist hos cirka en fjerdedel av tilfellene som har blitt meldt inn via spørreskjemaet. Bakterien har også blitt funnet hos noen friske kontroll-hunder, men i mindre omfang enn fra de obduserte hundene.

Foreløpige svar kan indikere en økning av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. Det ser nå ut til at antall tilfeller er på vei ned.

 • Begrens nærkontakt med andre hunder, men sørg for at hunden din får den luftingen og mosjonen den trenger.
 • Ansamlinger av hunder bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.
 • Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.
 • Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.
 • Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøfta hvor andre hunder har vært.
 • Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
 • Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.
 • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

Mattilsynet sier at rådene ikke er til hinder for at dressurkurs og trening av hunder kan gjennomføres, men det er viktig at man unngår nærkontakt mellom hundene. Hundeeiere kan forhøre seg med hundeskolene om hva slags tiltak de gjør, og så må de selv avgjøre om de vil delta.

Kilde: Mattilsynet