Princess-arving (48) må i fengsel for å ha bygget i strandsonen

Da Grimstad kommune sjekket tips om ulovlig bygging, fant de både tennisbane, hyttebygg og en underjordisk gang ulovlig bygget i strandsonen.

Den kvinnelige næringslivstoppen Hanne Madsen (48), er dømt til 45 dagers fengsel for ulovlig bygging i strandsonen, skriver Dagens Næringsliv.

Madsen er både arving til - og styreleder i interiørkjeden Princess, ifølge avisen.

Hun må sone 21 dager av straffen i fengsel.

Skjerpet straff

I tingretten ble Madsen dømt til 45 dager betinget fengsel. Den ble altså skjerpet til at 21 dager ble gjort ubetinget etter behandling i lagmannsretten.

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten vektlegger at både hytteeieren og den profesjonelle aktøren skulle holdt seg innenfor rammen av det som var omsøkt og tillatt, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim i en pressemelding.

– I dommen understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier han.

Tingretten mente under rettsaken i fjor at Madsen hadde «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

Tennisbane og underjordisk gang

Etter tips til Grimstad kommune om at Madsen hadde bygget en 500 kvadratmeter stor tennisbane på eiendommen ved sjøen, dro kommunen på befaring.

Der fant de ikke bare tennisbanen, men også en voll, to bommer, en underjordisk gang og deler av kjelleren ble sprengt ut på berget i kort avstand fra sjøen. Bygningsmassen tilsvarte ikke plantegningene hos kommunen.

To entreprenørselskaper ble idømt bøter på henholdsvis 250.000 kroner og 200.000 kroner for brudd på plan- og bygningsloven. Aust-Agder tingrett idømte i fjor høst et arkitektfirma en bot på 150.000 kroner for falsk forklaring til offentlig myndighet og brudd på plan- og bygningsloven.

De involverte er dømt for brudd på plan- og bygningsloven som følge av flere byggetiltak i strandsonen i Grimstad, det vil si innenfor 100-metersbeltet fra sjøen.

– Behov for streng reaksjon

Økokrim ønsket en streng reaksjon fordi de mente det er viktig å formidle at man tar bygging i strandsonen alvorlig. Det var Lagmannsretten enig i.

«Det er et sterkt utbyggingspress i strandsonen og det blir investert svært høye beløp for å skaffe seg tilgang til dette begrensede godet. Det er derfor nødvendig med effektiv håndhevelse av regler og retningslinjer som er oppstilt, og vesentlige og grove overtredelser må medføre følbare reaksjoner. Ofte vil utelukkende økonomiske reaksjoner ha mindre avskrekkende virkning», skriver Agder lagmannsrett.

«Et felles straffutmålingsmoment for samtlige overtredelser er sterke allmennpreventive hensyn. Det er viktig at andre ser at det reageres strengt ved slike overtredelser når de blir avdekket», heter det i dommen.

Dommen er avsagt under dissens og er ikke rettskraftig.