– Vi har kommet i en sterkt beklagelig situasjon i Evenes kommune etter valget. Dette tar vi på det sterkeste alvor. Valgstyrets leder ble mandag 16. september gjort oppmerksom på at det var uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland, sier ordfører i Evenes kommune, Sisilja Viksund i en pressemelding.

Fylkesvalget i Nordland ble vedtatt godkjent, men merknader i saken gjorde at valgstyret i Evenes besluttet å telle opp kommunestyrestemmene for å rydde unna enhver form for tvil om det kommunale valget.

Denne kontrolltellingen viste avvik, og sammen med fylkesvalgstyrets merknad førte dette til at valgstyret i Evenes besluttet å foreta en ny full telling av kommunevalgstemmene i Evenes.

– Denne tellingen har så langt vist oss at det finnes flere avvik. Det mest alvorlige er at det er mottatt flere stemmesedler enn det er registrert kryss i manntallet, sier ordføreren.

Evenes kommune søkte derfor råd hos valgdirektoratet, samt kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Valgstyret anbefaler derfor at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes.

Kommunen skriver at de i samråd med valgdirektoratet og kommunal- og moderniseringsdepartmentet vil arbeide for å legge detaljene på plass for en videre prosess.